קחוון הצבעים

הדפסה
  Anthemis tinctoria שם מדעי
מורכבים
Asteraceae
משפחה
מאוחה מס' עלי כותרת
מחולק לאונות צורת העלה
מפורץ שפת העלה
קרקעות כבדות בית גידול
עגול צורת הגבעול
עשבוני רב-שנתי צורת חיים
גולן, גליל, כרמל, הרי שומרון, הרי יהודה, שפלה, תפוצה בארץ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
עונת הפריחה

קחוון הצבעים
צילום: © שרה גולד   חרמון, יוני
© כל הזכויות שמורות לצלמים ולאתר צמח השדה.

תמונות נוספות:

מידע נוסף

קחוון הצבעים הוא צמח רב-שנתי זקוף, גובהו עד 70 ס"מ. דמיונו למיני הקחוון הרגילים, החד-שנתיים – קלוש. זה אחד משני המינים היחידים (מבין 25 מינים בארץ) שהם רב-שנתיים וחסרים פרחים לשוניים. העלים קשים, מחוספסים, שעירים, גזורים פעמיים לאונות צרות.
קחוון הצבעים פורח מאפריל עד יוני. התפרחות רבות, קטנות, כל פרחיהן צינוריים צהובים ואין להן כלל פרחים לשוניים לבנים. לפעמים נותר שריד מרומז של פרח לשוני קצרצר. חפי המעטפת לבידים בשערות הנראות כקורי עכביש. הזרעון פחוס, לאורכו חריצים, בראשו נזר תמים (כמעט בלתי שסוע). הפרחים ערוכים בקרקפת בסידור לולייני. סדר הפריחה מדורג, מבחוץ פנימה. הקרקפת בנויה כצלחת שקועה מעט. עם התקדמות הפריחה נותר המרכז עם ניצני הפרחים שקוע, ההיקף עם הפרחים הפתוחים מתבלט ומתקמר.
קחוון הצבעים גדל בהרי הצפון והמרכז, מעדיף קרקעות על קירטון חווארי. תפוצתו העולמית משתרעת בארצות שסביב הים התיכון.
לא ידוע שימוש לצביעה המצדיק את השם.

הסוג קחוון כולל 200 מינים, בארץ 20–25. רוב המינים בארץ הם חד-שנתיים ריחניים, מסועפים, זקופים, עליהם גזורים. תכופות גדלים פרטים רבים יחד בכתמים או במרבדים של אוכלוסיות צפופות. הרבה מן המינים הם אנדמיים.
פרחיו אופייניים למשפחת המורכבים: ה"פרח" שלו אינו אלא תפרחת, כלומר קבוצה של פרחים זעירים רבים המקובצים יחד לקרקפת. פרחים אלה הם משני טיפוסים שונים: בחוץ פרחים לשוניים לבנים; ובפנים פרחים צינוריים צהובים. כל קבוצת-הפרחים הזאת, הכוללת עשרות עד מאות פרחים, נראית כפרח בודד, לכאורה עם עלי כותרת לבנים ואבקנים צהובים, והיא נקראת קרקפת.
בסוג קחוון קרקפות-הפריחה של כל פרט רבות, נישאות על עוקצים. מעטפת הקרקפת צורתה חרוטית או חצי-כדורית, והיא עשויה הרבה קשקשים רעופים הדוקים, שפתם קרומית. מצעית הקרקפת נושאת לרוב חפים, שאורכם כאורך הפרחים או יותר. קוטר קרקפת פתוחה 20–25 מ"מ. פרחי המרכז צהובים, סימטריים, צינוריים, צינורם פחוס, והם שסועים בראשם ל-5 אונות או שיניים. הם דו-מיניים, פוריים, יוצאים מחיקי חפים, ערוכים בדורים אחדים. הפריחה מתקדמת עם הזמן מהדור החיצוני פנימה. צורתם הכללית במבט מלמעלה צלחתית עד קעורה בצעירותם, קמורה עד כדורית כשנפתחים כל פרחיהם. פרחי ההיקף לבנים, בלתי-סימטריים, לשוניים, קצה הלשון שסוע ל-3 אונות או שיניים. הם נקביים, לעיתים עקרים, ערוכים בדור אחד או שניים. מתכופפים אחורה בלילה או בסגריר. גלולים כצינור בצעירותם. לעיתים רחוקות (במינים הרב-שנתיים) חסרים כליל פרחים לשוניים. הפרי הוא זרעון חסר ציצית, בראשו נזר או אוזנית. בניסויים נמצאה תופעה של אי-סבילות עצמית בתוך הקרקפת בין כל פרחיה. מספר הכרומוזומים 2n=18. אין בני-כלאיים בין המינים.
השם קחוון מקורו בערבית (לא לבלבל עם כוכבן, שהוא סוג אחר של צמחים באותה משפחה, ואשר שמו נובע מדמיונם של פירותיו לכוכב). מינים אחדים משמשים לרפואה, בדומה לבבונג. נוסף על צמחי הבר מגדלים בארץ גם מינים מיובאים לנוי.

כתב מייק לבנה

מקורות מידע


 
גינון חסכוני בצמחי בר