חוח ספרדי

הדפסה
  Scolymus hispanicus שם מדעי
  Spanish Golden-thistle Common name
סוּנארייה, שוֹק אל-פאר שם ערבי
  سنارية إسبانية أللّغة آلعربيّة
מורכבים
Asteraceae
משפחה
מאוחה מס' עלי כותרת
מחולק לאונות צורת העלה
מפורץ שפת העלה
קרקעות כבדות בית גידול
עגול צורת הגבעול
חד-שנתי צורת חיים
גולן, חרמון, גליל, עמק ירדן עליון, עמקים, כרמל, הרי שומרון, מדבר שומרון, הרי יהודה, מדבר יהודה ובקעת ים המלח, שרון, שפלה, תפוצה בארץ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
עונת הפריחה

חוח  ספרדי
צילום: © אלי ליבנה   6-2011
© כל הזכויות שמורות לצלמים ולאתר צמח השדה.

תמונות נוספות:

מידע נוסף

קוץ רב-שנתי (לפעמים דו-שנתי) עשבוני מסועף, נוקשה גם בעודו ירוק. גדל בבתה ובין אבנים, הן בבזלת והן בגיר, נפוץ בצפון הארץ ובמרכזה. פורח בקיץ (מאי עד אוגוסט). הפרחים כולם לשוניים, בולטים בצבעם הכתום, עם שערות לבנות מבחוץ. המאבקים צהובים.
הצמח מסועף, ענפיו יוצאים מן הענף הראשי בזווית חדה. עליו קוצניים מאוד, צפופים. נוסף על קוצניותם של העלים וחפי המעטפת – קוצניים גם הגבעולים, שנמשכות לאורכם כנפיים קוצניות, אף הן קשות גם בהיותן רעננות. הכנפיים ירוקות, ולאורך שוליהן נמשך פס לבן צר. כנפיים קוצניות אלה הן במוצאן חלקם התחתון של העלים, הסורחים לאורך הגבעולים. גבעולים קוצניים הם תופעה נדירה בין הקוצים הרבים במשפחת המורכבים, נוסף על החוח אפשר למצוא כמותה רק בחוחן, בקרדה ובקוצן. הכנפיים של חוח ספרדי אינן רצופות כמו בחוח נקוד.
השם חוח הוא מקראי, אך אין בטחון כי הקדמונים התכוונו בשם זה לאותו סוג שאנחנו קוראים לו חוח, או בכלל לסוג מסוים כלשהו. נזכר במקרא בהקשרים שונים, בין היתר "כשושנה בין החוחים" (שיר השירים ב' 2), ו"תחת חיטה יצא חוח" (איוב ל"א 40).
הרכב הגבעולים כולל יותר ליגנין מהרגיל, ולכן הם עמידים יותר גם לאחר מות הצמח. אין הם כלים בשריפה, ותהליכי הרקבון איטיים בהם. לעומת יתר הקוצים החד-שנתיים, הנעלמים מן הנוף בשנה הבאה אחרי רדת הגשמים הראשונים, הרי שלדי החוח נותרים בנוף עוד שנתיים, ואף אפשר להבדיל ביניהם לפי גילם: בשנה הראשונה הם חומים, בשנה השניה הם מאפירים.

כתב מייק לבנה

מקורות מידע

הצמח במקורות

החוח נזכר בתנ"ך פעמים רבות,
החוחים מופיעים כניגוד וכמפריע לשושנה..
"כשושנה בין החוחים כן רעייתי בין הבנות" (שיר השירים ב' ב')
כיוון שהוא גדל במקומות מוזנחים הפך כמטאפורה לתיאורי חורבן "ועלתה ארמנתיה סירים קמוש וחוח במבצריה" (ישעיהו ל"ד, י"ג).
הגבעול יבש וחזק ועומד זקוף אף מספר שנים, ורק חיית השדה הרומסת מפילה אותו: "ותעבור חית השדה אשר בלבנון ותרמוס את החוח" (מלכים ב',י"ד,ט')
במשנה מופיע החוח כמאכל בהמה: "ומאכל בהמה החוחים והדרדרים" (שביעית ז', א').

 
גינון חסכוני בצמחי בר