צפורנית נפוחה

הדפסה
  Silene vulgaris שם מדעי
  White Bladder Campion Common name
פַקַיי, ליבֵּיינֶה שם ערבי
צפורניים
Caryophyllaceae
משפחה
5 מס' עלי כותרת
פשוט צורת העלה
תמים שפת העלה
חברות שיחים (בתה וגריגה) בית גידול
עגול צורת הגבעול
עשבוני רב-שנתי צורת חיים
גולן, חרמון, גליל, עמקים, כרמל, הרי שומרון, מדבר שומרון, הרי יהודה, מדבר יהודה ובקעת ים המלח, שרון, שפלה, נגב צפוני, נגב והרי אילת, תפוצה בארץ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
עונת הפריחה

צפורנית נפוחה
צילום: © שרה גולד   מושב גמזו, מרץ
© כל הזכויות שמורות לצלמים ולאתר צמח השדה.

תמונות נוספות:

מידע נוסף

ציפורנית נפוחה היא צמח רב-שנתי מסועף דלילות, קירח ומכחיל, גובהו עד 70 ס"מ. היא ניכרת בנקל בגביע הנפוח שלה, שצורתו חביתית מעוגלת, ולאורכו נמשכים 20 עורקים. אמנם גם לציפורנית כרסנית גביע נפוח דומה, אך זו חד-שנתית, ולגביע שלה רק 10 עורקים.
ציפורנית נפוחה פורחת בין מרס ליולי. הכותרת לבנה, מתגוונת על-ידי זירי האבקנים, שחלקם העליון סגול. עלה הכותרת שסוע כמעט עד בסיסו, כך שהפרח נראה כאילו יש לו 10 עלי כותרת. הגביע נפוח, לאורכו משורטטים 20 עורקים, וביניהם פרושה רשת של עורקי-משנה המחלקת את השטח לריבועים או מחומשים. לפרח 10 אבקנים ו-3 עמודי-עלי. הפרח נפתח בשעות הערב, מואבק בעיקר על-ידי עשים. ביום הראשון לפריחתו של כל פרח מבשילים 5 אבקנים; ביום השני מבשילים 5 אבקנים נוספים; ביום השלישי מבשילות הצלקות שעל עמודי העלי. הפרח נוטה הצידה במקביל לקרקע. יש פרטים שכל פרחיהם הם נקביים בלבד, מה ש מבטיח האבקה הדדית.
ציפורנית נפוחה גדלה במפוזר בנופי צומח נמוך, שדות ובתה, וכן בנופים מופרעי אדם: צידי דרכים ושבילים, אשפתות ומעזבות. היא נפוצה בעיקר בחבל ההר הימתיכוני, ברוב אזורי צפון הארץ ומרכזה. תפוצתה העולמית משתרעת בארצות שסביב הים התיכון, וגם הרחק צפונה ומזרחה.

ציפורנית היא סוג גדול ומגוון במשפחת הציפורניים. מונים בו כ-400 מינים, רובם עשבוניים רב-שנתיים או חד-שנתיים, מיעוטם בני-שיח. מרכז הסוג בארצות הים התיכון. בארץ גדלים בר 43 מינים, והריהו הסוג השלישי בגודלו (מבחינת מספר מיניו), אחרי קדד ותלתן. מינים נוספים של ציפורנית מגדלים בתרבות כצמחי נוי.
העלים נגדיים, תמימים, מוארכים לרוב, ואין להם עלי-לוואי (במשפחת הציפורניים יש לסוגים רבים עלי-לוואי).
צבע הפרחים לרוב אדום לגווניו, בין ורוד לארגמן.הפרח מטיפוס 5: יש לו 5 עלי גביע, 5 עלי כותרת, 5 (או 10) אבקנים. השחלה עילית, והיא נישאת לרוב על עוקץ ולא יושבת כמו ברוב הצמחים, ובראשה 3 עמודי-עלי. הגביע צינורי, מעורק לאורכו, לרוב ב-10 עורקים. עלה הכותרת מחולק בצורה ברורה לשני חלקים שונים: החלק הבסיסי צר וארוך, והוא נקרא בשם ציפורן (ועל שמו נקראים המשפחה והסוג); והחלק העליון רחב ושמו טרף. הציפורן לרוב זקופה, חבויה בגביע, ו-5 הציפורנים צמודות כצינור. הטרף פרוש, במינים רבים הוא שסוע לשניים, כך שנראה כאילו מורכב הפרח מ-10 עלי כותרת. במעבר בין הציפורן לטרף יש תכופות קשקשים קטנים, המצטרפים ליצור מעין עטרה. האבקה עצמית נמנעת על-ידי הפרדה בזמן בין הבשלת אברי הזכר לאברי הנקבה: הפרח פתוח 3 יממות, ב-2 הראשונות הוא נמצא בדרגה זכרית, ובשלישית בדרגה נקבית.
הפרי הלקט, צורתו כחבית או ביצה או כדור, והוא נישא רוב בראשו של גבעולון הנקרא "נושא-פרי" (גינופור). הזרעים העליונים מתפזרים בנקל עם טלטול הצמח, התחתונים נותרים שמורים בפרי עד לחורף הבא.

הסוג ציפורנית קרוב לסוג ציפורן ודומה לו, נבדל ממנו בעלי הגביע: בציפורן יש דוּרים אחדים של חפים העוטפים את עלי-הגביע, החיצוניים קצרים יותר, והם ערוכים כרעפי-גג, החיצוניים חופים על הפנימיים; ואילו בציפורנית יש רק דוּר אחד של 5 עלי גביע,ללא חפים, והם מאוחים לצינור ארוך, רק בקצהו הם מפורדים לשיניים קצרות. כמו-כן הם נבדלים במספר עמודי העלי: בציפורן מספרם 2, בציפורנית מספרם 3.

כתב מייק לבנה

מקורות מידע


 
גינון חסכוני בצמחי בר