חרצית דביקה

הדפסה
  Chrysanthemum viscosum שם מדעי
  Chrysanthemum Common name
מורכבים
Asteraceae
משפחה
מאוחה מס' עלי כותרת
מחולק לאונות צורת העלה
מפורץ שפת העלה
קרקעות קלות בית גידול
עגול צורת הגבעול
חד-שנתי צורת חיים
שרון, שפלה, תפוצה בארץ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
עונת הפריחה
בסכנת הכחדה אלרגני צופני

חרצית דביקה
צילום: © ליאורה קרת   שמורת שיטה מלבינה אשדוד, 3-2012
© כל הזכויות שמורות לצלמים ולאתר צמח השדה.

תמונות נוספות:

מידע נוסף

מורכב חד-שנתי שפרחיו דומים לאלה של המין הנפוץ חרצית עטורה, אך הוא שונה בצורת הגבעול והעלים.
בראש כל ענף נישא פרח גדול. צבע הפרחים צהוב. ה"פרח" אינו אלא קרקפת בקוטר 5 ס"מ, המורכבת מעשרות פרחים, החיצוניים לשוניים, הפנימיים צינוריים. עלי המעטפת העוטרים את הקרקפת קרומיים בשוליהם. פרחי ההיקף הלשוניים נקביים או עקרים, פרחי המרכז הצינוריים דו-מיניים. הגבעולים של החרצית הדביקה דביקים, מכוסים שערות בלוטיות. העלים מפורצים ושפת משוננת אך אינם גזורים. הגבעול להעלים מכוסים שעווה המקנה לצמח כולו גוון כחלחל.
גדל בקרקעות חוליות במישור החוף. בית-גידולו נמצא תחת לחצי פיתוח חזקים, ולכן נשקפת סכנה להמשך קיומו בארץ.

מקורות מידע

הצמח במקורות

מקור השם חרצית מהמילה "חרוץ", שפירושו–זהב.
שהרי החרצית צבעה זהוב ומזכיר את צבע הזהב.

"ותבן צור מצור לה ותצבר-כסף כעפר וחרוץ כטיט חוצות" (זכריה ט', ג').
ביטוי זה מופיע גם במאמר בספר משלי (ט"ז, ט"ז): "קנה-חכמה מה-טוב מחרוץ וקנות בינה נבחר מכסף."

אגדה
יש אומרים שהחרצית נקראת על שם מטבעות הזהב של המלך מידאס, שמלך על העיר פסינוס שבאסיה הקטנה.
המיתולוגיה מספרת שמידאס היה מלך נדיב שהיטיב עם עמו, ולכן בורא העולם רצה לגמול לו על מעשיו הטובים. הוא שאל את מידאס מהי משאלתו, ומידאס ביקש שכל דבר שייגע בו יהפוך לזהב. בורא העולם מילא את משאלתו של המלך, אבל מידאס לא היה מרוצה, כי כשניסה לאכול ולשתות, הפכו המים והמזון לזהב והוא נותר רעב וצמא. ישב המלך על כיסאו הרם ובכה. ראתה בתו האהובה את בכיו ובאה לנחם אותו. היא ליטפה את פניו הרטובים ומיד הפכה לפסל מוזהב. כך מספרת המיתולוגיה. אבל אני שונאת סוף עצוב, ולכן חיברתי את הסוף הבא: זעק מידאס לאלוהיו, וביקש ממנו שיחזיר לו את בתו ויהפוך אותה לבשר ודם. הסכים בורא העולם לעשות זאת בתנאי שיוותר מידאס על כל מטבעות הזהב שבארמונו. מיד מיהר מידאס להשליך מבעד לחלון אל הגינה את מטבעותיו הזהובים, ובכל מקום שנפלה מטבע  צמחה חרצית זהובה. מאז מפארות החרציות את העולם עד היום הזה.   

 
גינון חסכוני בצמחי בר