גזר עדין

הדפסה
  Daucus guttatus שם מדעי
סוככיים
Apiaceae
משפחה
5 מס' עלי כותרת
מנוצה צורת העלה
חברות שיחים (בתה וגריגה) בית גידול
עגול צורת הגבעול
חד-שנתי צורת חיים
גליל, הרי יהודה, תפוצה בארץ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
עונת הפריחה

גזר  עדין
צילום: © בר שמש   יער קקל מעל קרית ענבים , 4-2020
© כל הזכויות שמורות לצלמים ולאתר צמח השדה.

תמונות נוספות:

מידע נוסףמקורות מידע 
גינון חסכוני בצמחי בר