בופוניית רמון

הדפסה
  Bufonia ramonensis שם מדעי
צפורניים
Caryophyllaceae
משפחה
4 מס' עלי כותרת
פשוט צורת העלה
תמים שפת העלה
מדבר בית גידול
עגול צורת הגבעול
עשבוני רב-שנתי צורת חיים
נגב צפוני, תפוצה בארץ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
עונת הפריחה
בסכנת הכחדה

בופוניית  רמון
צילום: © איתן שפירא   נחל לוץ , 5-2018
© כל הזכויות שמורות לצלמים ולאתר צמח השדה.

תמונות נוספות:

מידע נוסף

בופוניית הרמון באתר הצמחים בסכנת הכחדה

מקורות מידע 
גינון חסכוני בצמחי בר