זנבן שנוי פירות

הדפסה
  Orthurus heterocarpus שם מדעי
ורדיים
Rosaceae
משפחה
5 מס' עלי כותרת
מנוצה צורת העלה
מפורץ שפת העלה
קרקעות כבדות בית גידול
עגול צורת הגבעול
עשבוני רב-שנתי צורת חיים
חרמון, תפוצה בארץ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
עונת הפריחה

זנבן  שנוי פירות
צילום: © יהודה מרטה   חרמון , 1980
© כל הזכויות שמורות לצלמים ולאתר צמח השדה.

תמונות נוספות:

מידע נוסףמקורות מידע 
גינון חסכוני בצמחי בר