דרדר לביד

הדפסה
  Centaurea eriphora שם מדעי
מורכבים
Asteraceae
משפחה
מאוחה מס' עלי כותרת
מנוצה צורת העלה
מפורץ שפת העלה
שדות וגינות בית גידול
עגול צורת הגבעול
חד-שנתי צורת חיים
נגב צפוני, תפוצה בארץ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
עונת הפריחה
צמח פולש

דרדר לביד
צילום: © דרור מלמד   הגן של עמיר פז בקיבוץ געש, 4-2016
© כל הזכויות שמורות לצלמים ולאתר צמח השדה.

תמונות נוספות:

מידע נוסף

דרדר לביד הוא קוץ עשבוני, חד-שנתי, מאפיר, זקוף, גובהו 70-15 ס"מ, אבריו עטויי כסות שערות צפופה, דמויית-לבד - מכאן שם המין העברי. הגבעולים מסתעפים, בעיקר בחלקי הצמח העליונים. העלים מחולקים-מנוצים, האונה הקיצונית גדולה מאונות הצד. בסיסי העלים סורחים ויוצרים לגבעול כנפיים גלוניות.  

הקרקפות יחידות בקצות הגבעולים, בחלקי הגבעול התחתונים הקרקפות יוצאות לעתים מחיקי עלים. חפי המעטפת מכוסים ברשת קורים צפופה, הניכרת במרכז הקרקפת והיא סימן בולט למין. החפים מסתיימים בקוצים אשונים, צהבהבים-חומים, אורכם עד 2 ס"מ, שמחלקם התחתון יוצאים 6-4 שיכים צדדיים קטנים, אורכם עד 5 מ"מ. הפרחים דו-מיניים, צינוריים, צהובים. הזרעונים ביצניים, פחוסים מעט, שעירים בדלילות, שחורים-מבריקים, בראשם ציצית זיפים שחרחרים, מחוספסים.
דרדר לביד פורח באביב. בית גידולו גינות וצדי דרכים.
דרדר לביד הוא צמח גר, נדיר בישראל ונאסף לראשונה בבאר שבע, בשנת 1988, ע"י אלן ויצטום (הצמח נכלל בפלורה של ישראל לאחר פרסום מציאתו ב-Israel Journal of Botany, Vol. 38, 1989). תפוצתו העולמית בצפון אפריקה וחצי האי האיברי.
דרדר לביד תואר בשנת 1753, ע"י אבי הטקסונומיה המודרנית, קארל לינאוס (Carl Linnaeus, 1707-1778). שם הסוג המדעי, Centaurea, הוא שם יווני עתיק ששימש לתיאור הסוג דרדר מימי קדם והוא קשור ככל הנראה ל"קנטאור", יצור מיתולוגי שחציו סוס וחציו אדם, אך יתכן שמקורו בשפה הפרסית: kenteo - "לנקב", "לעקוץ", "לפצוע" ואולי זכה לשם זה בשל קוצי התפרחת. שם הסוג העברי דרדר, הוא שם מקראי לקוץ: "וְקוֹץ וְדַרְדַּר תַּצְמִיחַ" (בראשית ג', י"ח). הוא הובא לראשונה לתיאור הסוג המוכר לנו היום בשם זה, במילון "ילקוט הצמחים" של האקדמיה ללשון העברית, שערכו פ. אוירבך ומ. אזרחי (קרישבסקי), בשנת תר"ץ (1930).
שם המין המדעי, eriophora, מיוונית: erio - "צמר", phora - "נושא", לאמור: "נושא-צמר", "צמרי", מאזכר את לבידות אברי הצמח. השם העברי "דַּרְדַּר לָבִיד" נכלל ברשימת שמות צמחי ארץ ישראל שאושרה במליאת האקדמיה ללשון העברית בשנת תשס"ג (2003).

 

כתב: דרור מלמד


מקורות מידע

הצמח במקורות

הקוץ והדרדר מופיעים בקללת האדמה כאשר גורש האדם הראשון מגן העדן.
"וקוץ ודרדר תצמיח לך ואכלת את עשב השדה"(בראשית ג', יח')
אין ידיעה על מהות הקוצים והדרדרים המופיעים יחדיו, אולם הם מסמלים תכופות שממה וחורבן.

שם הסוג בלועזית נקרא על שם הקנטאור כירון מהמיתולוגיה היוונית (חצי-אדם וחצי-סוס), שידע לרפא בעזרת צמחים.


 
גינון חסכוני בצמחי בר