מנטיסלקה מדברית

הדפסה
  Mantisalca salmantica שם מדעי
מורכבים
Asteraceae
משפחה
מאוחה מס' עלי כותרת
מחולק לאונות צורת העלה
מפורץ שפת העלה
עגול צורת הגבעול
חד-שנתי צורת חיים
גליל, נגב צפוני, תפוצה בארץ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
עונת הפריחה

מנטיסלקה  מדברית
צילום: © יפה קפלינסקי   ליד הישוב פוריה , 6-2015
© כל הזכויות שמורות לצלמים ולאתר צמח השדה.

תמונות נוספות:

מידע נוסף

דרושים עוד נתונים על התפוצה של מין זה

מקורות מידע 
גינון חסכוני בצמחי בר