אשבל כרתי

הדפסה
  Stachys cretica שם מדעי
שפתניים
Lamiaceae
משפחה
מאוחה מס' עלי כותרת
פשוט צורת העלה
תמים שפת העלה
קרקעות כבדות בית גידול
עגול צורת הגבעול
שיח ובן-שיח צורת חיים
גולן, חרמון, הרי שומרון, הרי יהודה, תפוצה בארץ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
עונת הפריחה

אשבל כרתי
צילום: © אלי ליבנה   חרמון, 6-2011
© כל הזכויות שמורות לצלמים ולאתר צמח השדה.

תמונות נוספות:

מידע נוסף

אשבל כרתי הוא עשבוני רב-שנתי המגיע לגובה 60-100 ס"מ. כל חלקי הצמח צמירים מאוד מה שמקנה להם גוון אפור עד ירוק בהיר. הגבעולים זקופים וישרים בד"כ, לעתים מסתעפים במקצת. העלים – יושבים. עלי הצמח הראשונים מסודרים בשושנת. אורכם 15-10 ס"מ, רוחבם 2-1 ס"מ והם הולכים ונעשים צרים כלפי בסיסם למעין פטוטרת. עלי הגבעול  נגדיים, יושבים, פשוטים, מארכים, בעלי קצה קהה. שפת העלה חרוקה.  
הפרחים מקובצים בקבוצות לאורך הגבעול, במרחק גדול זו מזו. כל שתי קבוצות יוצרות ביחד מבנה דמוי דור (דור מדומה) הנמצא בחיק זוג עלים. בכל דור מדומה כעשרים פרחים. כל פרח מלווה בחפיות קצרות שאורכן 2/3-1/2 מאורך הגביע. אורך צינור  הגביע כ-8-7 מ"מ. ולו 5 אונות משולשות שכל אחת מהן מסתיימת בחוד כהה וקרח.
הכותרת בצבע לילך לא אחיד, דו שפתנית. צינור הכותרת אינו בולט מתוך הגביע. אבקנים – 4, בולטים מתוך הכותרת. קצה השפה העליונה שעיר, שסוע ומופנה כלפי מעלה.
אשבל כרתי גדל בבתה וגריגה בין סלעים. מצוי בארץ בכל האזורים ההרריים של החבל הים-תיכוני. פורח במאי-יוני.
בסוג אשבל כ-380 מינים. בישראל נאספו 16 מינים, יותר ממחציתם נדירים או אדומים.
כתבה ליאורה קרת


מקורות מידע

הצמח במקורות 
גינון חסכוני בצמחי בר