קדד חרמוני

הדפסה
  Astragalus angustifolius שם מדעי
קטניות
Fabaceae
משפחה
5 מס' עלי כותרת
מורכב צורת העלה
תמים שפת העלה
קרקעות כבדות בית גידול
עגול צורת הגבעול
עשבוני רב-שנתי צורת חיים
חרמון, תפוצה בארץ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
עונת הפריחה

קדד חרמוני
צילום: © עירית צוק קובצ'י   חרמון, 8-2012
© כל הזכויות שמורות לצלמים ולאתר צמח השדה.

תמונות נוספות:

מידע נוסף

בן שיח נמוך קוצני  דמוי כר צפוף. גדל בחרמון בקרקע כבדה בשולי דולינות, ברום של
1950-2800 מ'.  שטוח על גבי הקרקע, גובהו 15 ס"מ. התפרחת קרקפת הנשאת על עוקץ. צבע הפריחה קרם ורדרד. נבדל ממיני הקדד הקוצניים האחרים בחרמון בפריו המאורך המכיל יותר מזרע אחד (שאר מיני הקדד הקוצניים שייכים לסקציה טרגקנטה המאופיינת בכך שיש רק זרע אחד בפרי, ואילו הקדד החרמוני שייך לסקציה Ammodendron)


מקורות מידע


 
גינון חסכוני בצמחי בר