אלמוות כורדי

הדפסה
  Paronychia kurdica שם מדעי
צפורניים
Caryophyllaceae
משפחה
5 מס' עלי כותרת
פשוט צורת העלה
תמים שפת העלה
קרקעות כבדות בית גידול
עגול צורת הגבעול
חד-שנתי צורת חיים
חרמון, תפוצה בארץ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
עונת הפריחה

אלמוות כורדי
צילום: © ערגה אלוני   חרמון, ספטמבר
© כל הזכויות שמורות לצלמים ולאתר צמח השדה.

תמונות נוספות:

מידע נוסף

צמח של האזור הגבוה בחרמון
 


מקורות מידע 
גינון חסכוני בצמחי בר