פעמונית כוכבנית

הדפסה
  Campanula stellaris שם מדעי
פעמוניתיים
Campanulaceae
משפחה
מאוחה מס' עלי כותרת
פשוט צורת העלה
תמים שפת העלה
חברות שיחים (בתה וגריגה) בית גידול
עגול צורת הגבעול
חד-שנתי צורת חיים
גליל, עמק ירדן עליון, עמקים, נחל כלח (כרמל) תפוצה בארץ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
עונת הפריחה
צופני

פעמונית  כוכבנית
צילום: © שרה גולד   נחל כלח, מאי
© כל הזכויות שמורות לצלמים ולאתר צמח השדה.

תמונות נוספות:

מידע נוסף

פעמונית כוכבנית היא צמח חד-שנתי מסועף, שרוע הגדל בבתי גידול שונים. העלה פשוט מעט מאורך בעל שפה תמימה ושעיר. נישא על פטוטרת קצרה כמעט יושב. 
 אונות הגביע מספרן 5,  כאשר מתפתח הפרי מתפשקות האונות לצורת כוכב, שקוטרו בין 2-2.5ס"מ. עוקץ הגביע כפוף הצידה וכלפי מטה.  אונות הכותרת בעלות צבע סגול ולרוב בולטים בה עורקי אורך. מספר אונות הכותרת חמש, והן מאוחות עד לאמצע או פחות מזה. לכותרת צורה של פעמון רחב  כמעט גלגלי.

מספר האבקנים חמש הזירים מורחבים בבסיסם הם עוטפים את עמוד העלי וצבעם סגול.  השחלה תחתית. הפרי הוא הלקט כדורי, מכוסה שערות זקופות ועדינות
פעמונית  גדלה בבתות ובסלעים. מצויה באזורים רבים בארץ.
משפחת הפעמוניתיים כוללת צמחים שפרחיהם מזכירים פעמון אלגנטי, ואבקתם מועברת לחרק על-ידי עמוד העלי. הסוג פעמונית הוא הגדול במשפחתו במספר מיניו, והוא כולל צמחים עם עלים מסורגים, פשוטים, חסרי עלי לוואי. העלים שבבסיס הגבעול שונים וגדולים מיתר העלים. בעורקי הגבעול זורם מוהל מימי או חלבי. הפרח נכון.
מאביקי הפעמונית הם חרקים. בראש השחלה יש דיסקית המפרישה צוף, וכדי להגיע לצוף, צריכים המאביקים (בעיקר דבורים) להחדיר את חדקם ברווח שבין זירי האבקנים. על עמוד העלי יש שערות דביקות אליהן נדבקת אבקה, הנושרת מהמאבקים בשלב הזכרי, בשעה שהצלקת עדין לא בשלה, והיא חבויה ולא זמינה לחרקים. החרק שהחדיר את לשונו, מתלכלך באבקה ומעביר אותה לפרח אחר, מבוגר יותר, הנמצא כבר בשלב הנקבי ולו צלקות מזדקרות. וכך מואבק הפרח.

הפרי הוא הלקט הנפתח בנקבים או עפעפים, אורכו לכל היותר פי 3 מרוחבו
בסוג פעמונית 300 מינים, בארץ מצויים 15 מינים, מהם 7 אנדמיים לארץ ולשכנותיה – רובם רק לארץ ישראל ולסוריה, 2 גדלים גם במצרים. מינים אחדים מטופחים בתרבות.

כתבן: ערגה אלוני ומייק לבנה


מקורות מידע 
גינון חסכוני בצמחי בר