זמזומית החרמון

הדפסה
  Bellevalia hermonis שם מדעי
אספרגיים
Asparagaceae
משפחה
מאוחה מס' עלי כותרת
סרגלי צורת העלה
תמים שפת העלה
קרקעות כבדות בית גידול
עגול צורת הגבעול
בעל בצל או פקעת (גיאופיט) צורת חיים
חרמון, תפוצה בארץ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
עונת הפריחה

זמזומית  החרמון
צילום: © איתן שפירא   חרמון, 5-09
© כל הזכויות שמורות לצלמים ולאתר צמח השדה.

תמונות נוספות:

מידע נוסף

זמזומית היא גיאופיט שפרחיו קטנים, צינוריים, צפופים, בשרניים, מזמזמים כשממוללים בעדינות את התפרחת. העלים סרגליים, מרוכזים בבסיס הצמח. התפרחת אשכול צפוף. לפרח צינור מאוחה-עלים ובקצהו 6 אונות מפורדות, שאורכן מגיע לרבע מאורך הצינור או יותר. זאת, לעומת הסוגים הדומים לו, כדן ומצילות, שאורך אונות הכותרת קטן בהם מרבע צינור הכותרת. 6 אבקנים יושבים בבסיס אונות העטיף.
מונים 50 מיני זמזומית, מהם 10 בארץ.


המין זמזומית החרמון הוא צמח אנדמי לחרמון (אולי המין היחיד שהוא אנדמי לחרמון). המין התגלה על ידי הבוטנאי הכומר הצרפתי מוטרד שחי בביירות שבלבנון, והִרְבָּה לצאת למסעות-מחקר ברחבי סוריה ולבנון. ובזאת לא תם ייחודה של זמזומית החרמון: זה צמח-גלגל, שכאשר פירותיו מבשילים מתקשח גבעול-הפריחה שלו, ניתק בשלמותו מן הצמח, ומתגלגל ברוח בזכות מבנהו הכדורי ומשקלו הקל.
המין פורח במאי וביוני. פרחיו יפים יותר מפרחי רוב מיני הזמזומית, והוא יפה בכל המצבים: כשהפרחים בניצן, כשהפרחים פתוחים, ובמיוחד כשהפירות בשלים. מעניין לעקוב אחריו בחודש יוני בשולי שלוגית נמסה, כי הוא מיצג קבוצה שלמה של צמחים "הרודפים אחר השלג הנמס": הוא מציץ מתוך השלג ונובט עוד בהיותו מכוסה בשכבה דקה של שלג, ואז עליו גלולים ומאדימים; באותו זמן אפשר לראות במרחק 2 מ' משפת השלוגית, במקום שנחשף משלג לפני שבוע, צמחים שעליהם ירוקים ומפותחים; במרחק 4 מ' משפת השלוגית רואים צמחים שכבר מפתחים גבעול תפרחת עם ניצני פרחים; רחוק יותר יש צמחים שפרחיהם פתוחים;אחר-כך – צמחים עם פירות ירוקים; ועוד יותר רחוק יש צמחים יבשים שפירותיהם הבשילו, והם מוכנים להפצה.
זמזומית החרמון נפוצה במדרונות ובשלוגיות ברום שמעל 1,850 מ'.

כתב מייק לבנה

מקורות מידע

הצמח במקורות 
גינון חסכוני בצמחי בר