בת-חלמית שרועה

הדפסה
  Malvella sherardiana שם מדעי
  Field Mallow Common name
חוּבֵּייזֵה שם ערבי
חלמיתיים
Malvaceae
משפחה
5 מס' עלי כותרת
פשוט צורת העלה
מפורץ שפת העלה
קרקעות כבדות בית גידול
עגול צורת הגבעול
עשבוני רב-שנתי צורת חיים
גולן, גליל, עמק ירדן עליון, עמקים, הרי שומרון, מדבר שומרון, הרי יהודה, מדבר יהודה ובקעת ים המלח, עין גדי, שרון, שפלה, נגב צפוני, תפוצה בארץ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
עונת הפריחה
צופני

בת-חלמית שרועה
צילום: © שרה גולד  
© כל הזכויות שמורות לצלמים ולאתר צמח השדה.

תמונות נוספות:

מידע נוסף

בת-חלמית שרועה היא צמח רב-שנתי שרוע. כולו שעיר–צמיר בשערות כוכביות. העלה עגול, אונותיו רדודות ומעוגלות, בסיסו לבוב.
בת-חלמית שרועה פורחת מאפריל עד יולי. הפרח דומה לפרח החלמית, נבדל ממנו בעלי הכותרת שלו, שאינם מפורצים בראשם. עלי הכותרת ורודים בהירים מאוד עד לבנים, רעופים, ערוכים בדמות קערה. האבקנים מרובים, בהירים, זיריהם מאוחים רק בבסיסם. מתחת לגביע יש גביעון עם 3 עלים מפורדים, סרגליים או חוטיים. פרודות הפרי תפוחות בזמן ההבשלה, והן מרובות, שעירות, בלתי נפתחות, חד-זרעיות, קרומיות.
בת-חלמית שרועה היא מין שכיח למדי בשדות-בור ובשדות חרושים באדמות כבדות. נפוץ בכל חלקי צפון הארץ ומרכזה. תפוצתו העולמית משתרעת בארצות מזרח הים התיכון ובמזרח התיכון.
המין יחיד בסוגו בארץ.

כתב מייק לבנה

מקורות מידע 
גינון חסכוני בצמחי בר