קורסיניה מיובלת

הדפסה
  Corsinia coriandrina שם מדעי
טחבי כבד (מערכת)
Marchantiophyta
משפחה
חסר עלי כותרת מס' עלי כותרת
פשוט צורת העלה
תמים שפת העלה
קרקעות קלות בית גידול
חסר גבעול צורת הגבעול
טחבים צורת חיים
הרי יהודה, שרון, תפוצה בארץ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
עונת הפריחה

קורסיניה  מיובלת
צילום: © דרור מלמד   יער אילנות , 1-2021
© כל הזכויות שמורות לצלמים ולאתר צמח השדה.

תמונות נוספות:

מידע נוסף

להבנת מושגי היסוד בטחבים ומחזור חייהם מומלץ לקרוא את ה"מבוא לסיסטמטיקה של טחבים"

קורסיניה מיובלת היא טחב כבד ממשפחת Corsiniaceae, יוצר מושבות חסרות סדר וניכר במנבגים מגובששים-מיובלים (מכאן שם המין העברי, שאינו רשמי). היצע ירוק-מכחיל, נקבובי, מתפצל באופן דו-קרני לאונות ששוליהן חרוקים-גלוניים, מזכיר מיני ריקציה ונבדל בעיקר בצורת אברי המין ובקשקשי הגחון, הערוכים במספר שורות בלתי-סדירות. עורק האמצע כמעט שאינו ניכר. אברי המין, האנתרידיה הזכריים והארכגוניה הנקביות, מצויים על פרטים נפרדים, באופן מעין "דו-ביתי" (Dioicous), ערוכים לאורך העורק המרכזי במעטפיות שעל פני היצע, מוקפים ברכס ריסני-משונן. לאחר ההפריה והתפתחות המנבגים, נעשית המצנפת - שארית הפלואידית מרקמת הארכגון - מוצקה וחסונה, מיובלת וניכרת על פני היצע, עוטפת את המנבג המתפתח. קופסיות המנבגים כדוריות, שקועות ביצע, קורסות באופן בלתי-סדיר ואז משתחררים הנבגים (מנבג קליסטוקארפי, cleistocarpous).
קרוסיניה מיובלת נדירה בישראל, גדלה בקרקעות חוליות וחרסיתיות מוצלות, על סלעים ובסדקי סלעים, בשרון ובהרי יהודה. תפוצתה העולמית משתרעת באגן הים התיכון, אירופה ואמריקה.
קרוסיניה מיובלת תוארה בשנת 1877, על-ידי רופא והבוטנאי השוודי לינדברג (Sextus Otto Lindberg, 1835-1889). למעשה, תואר המין לראשונה בשנת 1804 על-ידי הרופא והבוטנאי הגרמני שפרנגל (Kurt Polycarp Joachim Sprengel, 1766-1883), ששייכה לסוג ריקציה. שם הסוג ניתן על-ידי מתארו, הבריולוג Giusepe Raddi (1770-1829), לכבודו של הנסיך האיטלקי קורסיני (Tomasso Corsini, 1762-1856), בן למשפחת האצולה Corsini מטוסקנה, אשר מונה ע"י נפוליאון כסנטור באימפריה הצרפתית. שמו המדעי של המין, coriandrina, מלטינית: coriander - "גד השדה", "כוסברה", מאזכר את טעמה וריחה, המזכיר את צמח התבלין, כך לפחות על פי הבריולוגים (חוקרי הטחבים) שתיארוה. 
הסוג קורסיניה הוא מונוטיפי, בו קורסיניה מיובלת הוא המין היחיד.

כתב: דרור מלמדמקורות מידע 
גינון חסכוני בצמחי בר