אמברוסית גריי

הדפסה
  Ambrosia grayi שם מדעי
  Woollyleaf Bur Ragweed Common name
מורכבים
Asteraceae
משפחה
מאוחה מס' עלי כותרת
מנוצה צורת העלה
משונן שפת העלה
אחר בית גידול
עגול צורת הגבעול
עשבוני רב-שנתי צורת חיים
שרון, תפוצה בארץ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
עונת הפריחה
צמח פולש אלרגני

אמברוסית   גריי
צילום: © איתן שפירא   צומת שפיה , 8-2017
© כל הזכויות שמורות לצלמים ולאתר צמח השדה.

תמונות נוספות:

מידע נוסף

מיני האמברוסיה בישראל הם עשבים רב-שנתיים, היוצרים קבוצות צמחים צפופות ע"י הנצת ניצנים משורש אופקי עבה שמסתעף קרוב לפני הקרקע. התוצאה של רבייה ווגטטיבית זאת היא השתלטות האמברוסיה על השטח ודחיקת הצומח הטבעי של המקום. צורת ריבוי זאת מקשה מאוד על הדברת האמברוסיה, היות וכיסוח איננו מסלק אותה מהשטח והיא מתחדשת במהירות בעזרת נצרי השורש. תרגום השם אמברוסיה הוא "אלמוות" ולכן ניתן ביוון העתיקה כשם למזון האלים. ייתכן והמדען השוודי ליניאוס, שנתן את השם לסוג זה, התכוון לכך שלא ניתן להיפטר ממנו באמצעות עקירה וכיסוח.
ניתן להדביר את האמברוסיה על-ידי טיפול אגרסיבי בקוטלי עשבים אך טיפול זה יקר וגורם לזיהום הסביבה. יחד עם ההדברה המקומית יש לנקוט אמצעי זהירות ולנקות כלים חקלאיים שעוברים ממקום למקום משיירי קרקע שעלולה להכיל זרעים או קטעי שורשים. 
צמחי האמברוסיה שעירים ויש הבדלים בין המינים באורך השערות וקשיותן. לאמברוסיה עלים מורכבים, המינים שונים זה מזה במידת ההסתעפות של העלים וברוחב האונות שלהם. 
גם מבחינת מבנה התפרחת יש דמיון בין המינים. הפרחים הם חד-מיניים מסודרים בתפרחות לא מסועפות שבראש הענפים. חלקה העליון של התפרחת, חסר עלים ולאורכו מסודרות לסירוגין קרקפות הפרחים הזכריים. הקרקפות שמוטות כלפי מטה ומפזרות כמויות גדולות של אבקה ברוח. התפרחות הנקביות נמצאות בבסיס התפרחת בחיקי עלים קטנים. הפרחים הנקביים מבשילים לפירות שבראשם שִׂיכּים או קוצים חדים המסייעים בתפוצת הצמחים.
פרט להיות מיני האמברוסיה צמחים פולשים ועשבים רעים הם גם גורמי אלרגיה. המין החד-שנתי, הנפוץ בצפון-אמריקה נחשב לגורם האלרגיה הראשון במעלה ביבשת זאת. גם מינים אחרים של אמברוסיה הם גורמי אלרגיה ובארצות שונות, כולל ישראל, נמצא שמתפתחת אלרגיה אליהם שנים מעטות לאחר שהם חודרים למקום כצמחים פולשים. 
לאמברוסית גריי גבעולים זקופים המגיעים עד 45 ס"מ. העלים נגדיים או מסורגים מנוצים ולהם 7-3 אונות ברוחב 20-10 מ"מ ושפתן משוננת. צבעם ירוק אפרפר והם מכוסים שערות רכות. קוטרן של הקרקפות הזכריות 4-2 מ"מ והן נישאות על עוקצים באורך 5-4 מ"מ. התפרחות הנקביות בחלק התחתון של התפרחת בקבוצות קטנות בחיקי עלים. הפירות מצולעים ובראשם 6-4 קוצים חדים המסייעים בהפצה של הפירות. הזרעים לא נובטים כל-עוד הם בתוך הפרי, אלא רק לאחר שהפרי מתפורר והזרעים משתחררים לקרקע.
בבדיקות שנערכו בארה"ב נמצא שלאמברוסית גריי מערכת שורשים מעמיקה עד 3 מ'. תכונה זאת מקנה עמידות כנגד יובש בחודשי הקיץ השחונים ומקשה מאוד על ההדברה שלה. נוסו כנגדה שיטות הדברה שונות כולל הדברה ביולוגית בעזרת חיידקים ופטריות קרקע. הטיפול היחיד שנמצא יעיל הוא ריסוסים חוזרים בקוטלי עשבים סיסטמיים בשילוב עם חריש.
מוצאה של אמברוסית גריי הוא בצפון מכסיקו. במדינות מרכז ארה"ב, מטקסס עד נברסקה היא נחשבת לעשב רע הפוגע בשטחי חקלאות נרחבים.
כתב עמרם אשל


מקורות מידע


קישורים


 
גינון חסכוני בצמחי בר