שנית נטופה

הדפסה
  Lythrum netofa שם מדעי
כופריים
Lythraceae
משפחה
4 מס' עלי כותרת
פשוט צורת העלה
תמים שפת העלה
נחלים וביצות בית גידול
מרובע צורת הגבעול
חד-שנתי צורת חיים
גליל, תפוצה בארץ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
עונת הפריחה

שנית  נטופה
צילום: © שמואל מזר  
© כל הזכויות שמורות לצלמים ולאתר צמח השדה.

תמונות נוספות:

מידע נוסף


מקורות מידע 
גינון חסכוני בצמחי בר