נוציץ המדבר

הדפסה
  Pterocephalus pulverulentus שם מדעי
יערתיים
Caprifoliaceae
משפחה
מאוחה מס' עלי כותרת
מנוצה צורת העלה
מפורץ שפת העלה
מדבר בית גידול
עגול צורת הגבעול
שיח ובן-שיח צורת חיים
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
עונת הפריחה
תבלין ו/או צמח מאכל

נוציץ  המדבר
צילום: © איתן שפירא   בור-חמת , 4-2015
© כל הזכויות שמורות לצלמים ולאתר צמח השדה.

תמונות נוספות:

מידע נוסף

נוציץ המדבר הוא בן-שיח מדברי אפור, שעיר בשערות קצרות. מסועף לענפים נגדיים זקופים או אלכסוניים. העלים מנוצים, מתארם החיצוני אזמלי. העלים התחתונים פשוטים, האמצעיים שסועים ככינור והעליונים גזורים–מנוצים, האונה הקיצונית גדולה בהרבה מכל היתר.
נוציץ המדבר פורח באפריל ובמאי. כותרת הפרח הבודד צינורית עד פעמונית, ולה 5 אונות. הפרח ורוד, ולאורך הכותרת משורטטים קוים כהים. זירי האבקנים כפופים בצעירותם מתחת למאבק, בהתיישרם הם בולטים הרבה מתוך הפרח. תפרחתו אופיינית לתת-משפחת השלמוניים: היא מזכירה את תפרחת המורכבים בכך שגם היא קרקפת צפופה של פרחים קטנים, הנראית כולה יחד כפרח אחד. מבין השלמוניים מצטיין הנוציץ בזיפי-מעטפת קשים המנוצים לסעיפים רכים–מוכיים. הקרקפת רבת-פרחים ונישאת על עוקץ ארוך. עלי המעטפת רבים. קרקפת הפירות מכוסה נוצות, מכאן השם העברי של הסוג. לגביע 16–20 זיפים קשים, המנוצים בקצה לסעיפים מוכיים רכים.
נוציץ המדבר הוא מין נדיר מאוד, גדל בהרי המדבר, בעיקר בעבר הירדן המזרחי. תפוצתו העולמית משתרעת במערב אסיה.

כתב מייק לבנה


מקורות מידע


 
גינון חסכוני בצמחי בר