דוחן אשון

הדפסה
  Panicum turgidum שם מדעי
דגניים
Poaceae
משפחה
חסר עלי כותרת מס' עלי כותרת
סרגלי צורת העלה
תמים שפת העלה
מדבר בית גידול
עגול צורת הגבעול
עשבוני רב-שנתי צורת חיים
מדבר יהודה ובקעת ים המלח, שרון, שפלה, נגב צפוני, נגב והרי אילת, ערבה, בקעת הירדן, תפוצה בארץ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
עונת הפריחה

דוחן  אשון
צילום: © מורי חן   ערבה
© כל הזכויות שמורות לצלמים ולאתר צמח השדה.

תמונות נוספות:

מידע נוסף

דוחן אשון הוא דגני מדברי רב-שנתי זקוף ומסועף, נוקשה (אשון), גובהו 1 מ'. הוא בולט וניכר מרחוק בהופעתו המסועפת כמעט כשיח, תופעה נדירה בדגניים בארץ. גבעוליו ירוקים ומטמיעים, והוא כמעט חסר עלים – עליו הצטמצמו לרוב לנדן, ואילו הטרף קטן או מנוון. הוא מהדגניים המעטים בארץ שגבעולם מסתעף גם מהמפרקים העליונים. המפרקים נפוחים מאוד. הגבעול אינו חלול. הסוג הקנה את שמו לתת-משפחה שלמה בדגניים – תת-משפחת דוחניים.
דוחן אשון פורח בעיקר באביב, פריחה כלשהי אפשר למצוא במשך רוב השנה. התפרחת היא מכבד דליל מאוד. כל שיבולית נושאת פרח אחד פורה עם צלקת נוצתית לבנה גדולה ופרח אחד עקר.
דוחן אשון גדל בארץ בואדיות חוליים ובחולות בעמק הערבה ובכל רחבי הנגב, וכן בחולות בדרום מישור החוף. זהו צמח מרעה חשוב במדבר. בצפון אפריקה משתמשים התושבים בזרעיו וטוחנים מהם קמח למאכל אדם. תפוצתו העולמית משתרעת במדבריות של צפון אפריקה ומזרחה ושל דרום-מערב אסיה.

בסוג דוחן 500 מינים, 5 בארץ. באפריקה הטרופית מגדלים דוחן תרבותי לטחינתו לקמח, ואופים ממנו לחם לא-משובח. יבולו העולמי מגיע לכדי 27 מיליון טון לשנה. מינים רבים משמשים למספוא ומרעה משובחים.

כתב מייק לבנה

מקורות מידע

הצמח במקורות

הדוחן מופיע במקורות ובמפרשים פעמים רבות כפת(לחם) דוחן, בד"כ בסמיכות לאורז ולקטניות.הוא נידון בהקשר למעשרות, ברכות, איסור או היתר אכילה בפסח, מעשרות ביכורים וכו'
(בתלמוד בבלי ברכות דף לז א')
"קמ"ל כל שיש בו ואי אשמעינן כל שיש בו הוה אמינא כל שיש בו חמשת המינים אין אבל אורז ודוחן לא משום דע"י תערובת אבל איתיה בעיניה נימא אפילו אורז ודוחן נמי מברכין עליו בורא מיני מזונות"...

הרמב"ם, הלכות ביכורים פרק ו' הלכה ב:
"אין חייבין בחלה אלא חמשה מיני תבואה בלבד והם החטין והשעורים והכוסמין ושבולת שועל והשיפון שנאמר באכלכם מלחם הארץ ואין קרוי לחם אלא פת הנעשית מאלו אבל העושה פת אורז או דוחן וכיוצא בהן מן הקטניות אינן חייבין בחלה כלל"

 
גינון חסכוני בצמחי בר