ביקיית הביצות

הדפסה
  Vicia galeata שם מדעי
  Helmeted Vetch Common name
אוּדֵייסֶה שם ערבי
קטניות
Fabaceae
משפחה
5 מס' עלי כותרת
מנוצה צורת העלה
תמים שפת העלה
נחלים וביצות בית גידול
עגול צורת הגבעול
מטפס צורת חיים
עמקים, כרמל, תפוצה בארץ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
עונת הפריחה

ביקיית הביצות
צילום: © עמרם אשל  
© כל הזכויות שמורות לצלמים ולאתר צמח השדה.

תמונות נוספות:

מידע נוסף

ביקיית הביצות היא מטפס עשבוני חד-שנתי, המשתרג בסבך של גדות נחלים, מעיינות וביצות. גובהו עשוי להגיע עד 2 מ'. העלים מנוצים. ציר העלה מסתיים בקנוקנת. העלעלים יושבים, ערוכים ב-4 או יותר זוגות נגדיים. העלעל אליפסי עד ביצי הפוך, קצהו קטום ונושא זיף.
ביקיית הביצות פורחת בין פברואר ליוני. הפרח פרפרני גדול, אורכו 15–20 מ"מ, והוא נישא על עוקץ קצר. צבעו צהבהב לבן או קרם או ורוד, והמפרש מצוייר בעירוק עדין ונאה. לוע הכותרת מצהיב. הגביע בלתי נכון, קצר, אורכו כרבע מאורך צינור הכותרת (ציפורן המפרש), רוחבו כאורכו. גון הגביע מאדים עם ההבשלה. הפרי הוא תרמיל קירח, קצר ועבה, חתכו עגול. בקצהו הוא מצטרר לפיטם חד-צדדי ארוך ומאונקל. הזרע כחלחל עד שחור.
ביקיית הביצות גדלה בשולי מים מתוקים, שהם בית-גידול ההולך ומצטמצם בארץ. אפשר עדיין למצוא אותה ברוב אזורי צפון הארץ ומרכזה, בעיקר במישור החוף ובצפון-מזרח הארץ. תפוצתה העולמית משתרעת בארצות שלמזרחו של הים התיכון.
כתב מייק לבנה

הסוג ביקיה
פרח פרפרני טיפוסי, ועלה מנוצה ובקצהו קנוקנת – הרי זו לרוב ביקיה (או לפעמים גם אפון או טופח או עדשה). ליתר בטחון נבדוק תכונות נוספות, המבדילות ביקיה מסוגים דומים: לעלה הביקיה יש בבסיסו זוג עלי-לוואי, קטנים מן העלעלים. במינים רבים יש צופנים על עלי-הלואי או על עלי הגביע. משערים שהצוף המופרש מהם, המושך נמלים, מסייע בכך שהנמלים מגינות על הצמח בפני זחלי פרפרים העלולים לאוכלו. הפרי סרגלי, אורכו לפחות כפול מרוחבו. עמוד העלי כפוף וראשו שעיר. זה סוג נפוץ, עם 150 מינים בעולם, 24 מינים בארץ. שמו נזכר כבר בתלמוד הירושלמי ובתוספתא, והוא דומה לשם המדעי. הניקוד של האות הראשונה נקבע בחיריק, בעקבות השם המדעי, אך בקהל החקלאים מקובל לבטאו בפתח. מינים אחדים תורבתו, בראשם הפול, שהוא מין בסוג ביקיה, וכן הכרשינה, ומינים אחדים משמשים כמספוא מזין לבהמות. הפריחה חלה באביב. בסיס הגביע מעוגל או מגובנן, ונאגר בו צוף. בפרח 10 אבקנים, זיריהם של 9 מהם מאוחים לצינור ששפתו העליונה מלוכסנת. ההאבקה היא מטיפוס "משחת השיניים": כל נגיעה של חרק בפרח גורמת לגושיש אבקה לצאת מבעד לסדק בראש הסירה (עלי הכותרת הפנימיים) ולדבוק בבטן החרק, ובביקור הבא יצא שוב גושיש נוסף. האבקנים מבשילים לפני העלי, מה שמגדיל את הסיכוי להאבקה הדדית, אך יש גם עונת חפיפה, ואז שכיחה האבקה עצמית. עמוד העלי שעיר. הפרי תרמיל מוארך ופחוס. קשוותיו מסתלסלות בהתייבשן ונפתחות ב"פיצוץ", הזורה את הזרעים למרחק קטן. מספר הכרומוזומים 10, 12 או 14 או מכפלה של אלה. במינים רבים מופיעים בצמח שני מיני פירות: פרי רגיל הנישא בראשי ענפים, ופרי אחר המבשיל מתחת לפני הקרקע. בכל חלקי הצמח, ובעיקר בזרעים, יש לעתים רעלים הפוגעים בחרקים, אך אינם גורמים נזק ליונקים, לאדם ולבהמתו. תפוצתו העולמית של הסוג מרוכזת בעיקר סביב הים התיכון, במזרח התיכון ובדרום אירופה.

כתב מייק לבנה


מקורות מידע 
גינון חסכוני בצמחי בר