ערברבה מרובעת

הדפסה
  Epilobium tetragonum שם מדעי
נר-הלילה
Onagraceae
משפחה
מאוחה מס' עלי כותרת
פשוט צורת העלה
משונן שפת העלה
נחלים וביצות בית גידול
מצולע צורת הגבעול
עשבוני רב-שנתי צורת חיים
גולן, חרמון, עמק ירדן עליון, תפוצה בארץ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
עונת הפריחה
צופני

ערברבה  מרובעת
צילום: © שמעון כהן-סיוון   החולה, אוגוסט
© כל הזכויות שמורות לצלמים ולאתר צמח השדה.

תמונות נוספות:

מידע נוסף

ערברבה מרובעת היא צמח ירוק רב-שנתי צנוע וזקוף של בתי-גידול לחים. העלים נגדיים, יושבים, לפחות בחלקו התחתון של הצמח. נקראת ערברבה בגלל בית-הגידול, המשותף לה ולעץ ערבה; מרובעת – בגלל הגבעול, שבולטות לאורכו 4 צלעות, לפעמים רק 2. נבדלת ממיני ערברבה אחרי בגבעולה הקירח, וכן בפריה, שאף הוא קירח.
ערברבה מרובעת פורחת בקיץ, כדרכם של רבים מצמחי שולי המים, מיולי עד ספטמבר. הפרח ורוד, ולו 4 עלי גביע, 4 עלי כותרת, 2–12 אבקנים, 4 צלקות מפושקות, בולטות לעין כמו בקרובו נר-הלילה. עלי הכותרת מעורקים לאורכם בעורקים כהים, מתפצלים בראשם. הפרח מפריש צוף ומואבק על-ידי חרקים שוחרי צוף. ההאבקה בעיקר עצמית. הפרי הלקט סרגלי קירח, הנפתח ב-4 קשוות, סדר הפתיחה הוא מראשו כלפי בסיסו. הזרעים רבים, כל אחד מהם עם ציצת שערות. הפצת הזרעים ברוח יעילה.
ערברבה מרובעת נדירה למדי בארץ, גדלה בגדות-נחלים בצפון הארץ: במקורות הירדן, בעמק החולה, בגולן ובחרמון. תפוצתה העולמית משתרעת בארצות שלחופי הים התיכון. בסוג 200 מינים, בארץ 3 מינים.

כתב מייק לבנה

מקורות מידע 
גינון חסכוני בצמחי בר