משפחת הגליתיים   Cymodoceaceae

משפחת הגליתיים בסדרת כף-הצפרדע (Alismatales, סדרה בחד-פסיגיים, שבה כלולים כיום, לאחר הרחבות פילוגנטיות-מולקולריות,  גם כף-הצפרדע, בוציציים, לופיים, נהרוניתיים, רופיניים, מימוניים ועוד 7 משפחות ללא נציגים בישראל) כוללת 5 סוגים ויותר מ-15 מינים. המשפחה התפתחה לפני כ-35 מיליון שנה ותפוצת מיניה באוקיינוסים ובימים הטרופיים והחמים ברחבי העולם, עם ריכוז מינים עיקרי באזור אוסטרליה.
המשפחה קרויה על שם הסוג גלית, שם שהובא לראשונה בכרך הרביעי של הפלורה פלשתינה, אשר ראה אור בשנת 1986. שמו המדעי של הסוג, Cymodocea (ומכאן שם המשפחה, Cymodoceaceae),  על שם נימפת הים המיתולוגית, Cymodoce.
הגליתיים הם עשבי-ים, רב-שנתיים, טבולים, בעלי-קנה-שורש זוחל. העלים מסורגים, ערוכים ב-2 טורים, פשוטים, חסרי-פיוניות, יושבים ללא פטוטרות. בבסיס העלה נדן הלופת את הגבעול, פתוח בקצהו ומסתיים בהתרחבויות אונתיות - אוזניות (auricles), יציב ונשאר על הצמח לאחר נשירת הטרף וכשהוא נושר לבסוף - נשארת צלקת מעגלית סביב הגבעול. בחיק העלה מצויים קשקשים זעירים-מיקרוסקופיים (intravaginal squamules) רבים. הטרפים סרגליים, עורק האמצע ניכר, או שהם גליליים וכולאים אויר בתווך (בסוג צינורית -Syringodium). הגבעולים זקופים, קצרים, לעתים חוטיים וארוכים יותר (בסוג תלסודנדרון - Thalassodendron). הפרחים יחידים, ערוכים בקצות הגבעולים, לעתים-רחוקות הפרחים ערוכים בתפרחות אשכוליות. הפרחים חד-מיניים והצמחים דו-ביתיים - פרחים זכריים ופרחים נקביים ערוכים על פרטים נפרדים. הם חסרי עטיף, זעירים, יושבים (בדרך-כלל הפרחים הנקביים), או נישאים על עוקצים (בדרך-כלל הפרחים הזכריים). בפרחים הזכריים 2 אבקנים, מאבקיהם מאוחים בגבם זה לזה והם נישאים על זיר משותף, בני 2 לשכות, משחררות אבקה דרך סדקי אורך, כלפי חוץ הפרח. בפרחים הנקביים שחלה עילית, עשויה 2 עלי-שחלה מפורדים, בכל אחד ביצית אחת. מכל עלה-שחלה עולה עמוד-עלי עדין, ארוך, הנושא בראשו צלקת זעירה, או שקיימות 2 צלקות מוארכות דמויות-עמוד-עלי (סטילודיה). גרגרי האבקה חוטיים-מוארכים, ההאבקה נעשית במים. הפרי דמוי-זרעון, או בית-גלעין, קטן, מכיל זרע יחיד, חסר אנדוספרם. העובר זקוף ולו פסיג אחד. במינים אחדים הפרי מתפתח לנבט על צמח האם (צמחים ויויפריים).
מינים שונים של גליתיים יוצרים משטחים צפופים על קרקעות חוליות, או בוציות, בקרקעית מימי האוקיינוס הרדודים, בקרבת החוף.
בישראל מיוצגים הגליתיים ע"י 4 סוגים ובהם 5 מינים, כולם גדלים במים הרדודים החמימים של מפרץ אילת ומין אחד (גלית גדולה) מצוי במימי הים התיכון.

כתב: דרור מלמד

מקורות:

  1. Feinbrun-Dothan, N. (1986). Flora Palaestina, Part Four, p. 13
  2. Guo, Y., Haynes, R.R. & Hellquist, C.B. Flora of China, Vol. 23 p. 119, Online
  3. Haigh, A. (2009). Neotropical Cymodoceaceae. In: Milliken, W., Klitgוrd, B. & Baracat, A. (2009 onwards), Neotropikey - Interactive key and information resources for flowering plants of the Neotropics.  Kew Gardens website
  4. Haynes, R.R. Flora of North America, Vol. 22, no. 199, online
  5. Stevens, P. F. (2001 onwards). Angiosperm Phylogeny Website. Version 12, July 2012
  6. Watson, L., and Dallwitz, M.J. (1992 onwards). The families of flowering plants: descriptions, illustrations, identification, and information retrieval. Version: 8th December 2015. Cymodoceaceae N. Taylor. Online Version
  7. Waycott,M. McMahon, K. & Lavery, P. (2014).  A guide to Southern temperate Seagrasses. CSIRO publishing, Collingwood, Australia
    8. פינברון-דותן, נ. ודנין, א. (1998). המגדיר לצמחי בר בישראל. כנה, ירושלים)

חזרה למשפחות הצמחים

נמצאו 2 צמחים ששייכים למשפחת הגליתיים
גלית גדולה
צינורית גלילנית


גינון חסכוני במים