משפחת הרופיניים   Ruppiaceae

משפחת הרופיניים בסדרת כף-הצפרדע (Alismatales), סדרה בחד-פסיגיים, שבה כלולים כיום, לאחר הרחבות פילוגנטיות-מולקולריות,  גם כף-הצפרדע, בוציציים, לופיים, נהרוניתיים, גליתיים, מימוניים ועוד 7 משפחות ללא נציגים בישראל) כוללת סוג יחיד - רופיה ובו 7 מינים. המשפחה התפתחה לפני כ-30 מיליון שנה ותפוצת מיניה באוקיינוסים, בימים, במקווי מים מתוקים וביצות מלוחות ברחבי העולם.
הסוג רופיה קרוי על שמו של הבוטנאי הגרמני היינריך רופיוס (Heinrich Bernard Ruppius, 1668-1719).
הרופיניים הם  צמחי מים עשבוניים, חד-שנתיים, לעתים-רחוקות רב-שנתיים, טבולים לחלוטין, מבכרים מים מלוחים, מלוחים למחצה, או עשירים ביוני סידן או גופרית. הגבעולים גליליים, עדינים, במינים אחדים הם קצרים ובמינים אחרים מוארכים. העלים יושבים חסרי-פטוטרות, ערוכים בשני טורים, מסורגים, טבולים במים. בבסיס העלים נדנים, אשר להבדיל ממיני משפחת הגליתיים הקרובה, ההתרחבויות האוזניות בראשם קצרות, הם נושרים יחד עם הטרפים ואינם מותירים צלקת על הגבעול. הטרפים סרגליים-צרים, לעתים נימיים, תמימים, או משונשנים בקצותם. בחיק העלה מצויים קשקשים זעירים-מיקרוסקופיים (intravaginal squamules). התפרחות שיבולים קצרות, בדרך כלל מכילות 2 פרחים בלבד, חפויות בצעירותן בשני חפים דמויי-עלים, או מתחל, נישאות בראש הגבעולים על עוקץ, המתארך ומסתלסל לאחר ההפריה. ההאבקה מתרחשת במים. הפרחים זעירים, דו-מיניים, חסרי עטיף. בפרחים 2 אבקנים, מאבקיהם יושבים ללא זירים, מפורדים, בני 2 לשכות,  ביניהן ניכרת רקמה מחברת רחבה, משחררות גרגרי אבקה קשתיים דרך סדקי אורך, כלפי חוץ הפרח. השחלה עילית, נישאת על גבעולון המתארך עם ההפריה, עשויה 16-4 עלי-שחלה מפורדים, בכל עלה-שחלה ביצית יחידה. הצלקת יושבת על השחלה ללא עמוד-עלי ניכר, דמויית-דיסקה, לעתים מתחדדת בראשה. הפרי בית-גלעין, א-סימטרי, מכיל זרע יחיד, חסר אנדוספרם. העובר זקוף ולו פסיג אחד.
הרופיניים שונים מעט ממיני קרוביהם הימיים ממשפחת הגליתיים וממשפחות קרובות אחרות, בכך שהם חודרים לנישות שבהן המים אינם מי-ים. מינים שונים של רופיניים יוצרים משטחים בשפכי נחלים אל הים, מקום שם המים מלוחים למחצה ובביצות עונתיות, שם הם מהווים מקור עיקרי למזונם של עופות מים - ברווזים, אווזים וברבורים. לעתים, אוכלוסיות של רופיניים הן עונתיות ונעלמות מהר ויש והופעתם בקרב צמחי-ים ממשפחות קרובות מרמזת על ירידה באיכות המים ובהתחלת התהוות בעיה אקולוגית.
בישראל מיוצגים הרופיניים ע"י 2 מיני רופיה, נדירים בארץ, גדלים בבריכות מלח ומעיינות מלוחים, במישור החוף ובבקעת ים-המלח.

כתב: דרור מלמד

מקורות:

  1. Aziz, K. Flora of Pakistan, Online
  2. Feinbrun-Dothan, N. (1986). Flora Palaestina, Part Four, p. 11
  3. Guo, Y., Haynes, R.R. & Hellquist, C.B. Flora of China, Vol. 23 p. 118, Online
  4. Haigh, A. (2009). Neotropical Ruppiaceae. In: Milliken, W., Klitgård, B. & Baracat, A. (2009 onwards), Neotropikey - Interactive key and information resources for flowering plants of the Neotropics. Kew Gardens website
  5. Haynes, R.R. Flora of North America, Vol. 22, no. 196, online
  6. Stevens, P. F. (2001 onwards). Angiosperm Phylogeny Website. Version 12, July 2012
  7. Watson, L., and Dallwitz, M.J. (1992 onwards). The families of flowering plants: descriptions, illustrations, identification, and information retrieval. Version: 8th December 2015. Ruppiaceae Horan., Online Version
  8. Waycott,M. McMahon, K. & Lavery, P. (2014).  A guide to Southern temperate Seagrasses. CSIRO publishing, Collingwood, Australia
  9. פינברון-דותן, נ. ודנין, א. (1998). המגדיר לצמחי בר בישראל. כנה, ירושלים

חזרה למשפחות הצמחים

נמצאו 1 צמחים ששייכים למשפחת הרופיניים
רופיית הים


גינון חסכוני במים