משפחת הכפתוריים   Neuradaceae

משפחת הכפתוריים בסדרת החלמיתאים (Malvales, שבה גם חלמיתיים, לוטמיים, מתנניים ועוד 6 משפחות ללא נציגים בבר בישראל), כוללת 3 סוגים ו-7 מינים. המשפחה התפתחה לפני כ-70 מיליון שנה ותפוצתה משתרעת מצפון-מערב אפריקה ועד להודו.
המשפחה קרויה על שם הסוג כפתור. בשנת תרע"ז (1917), בספרו "שמות צמחי ארץ ישראל שנתחדשו או שנתבררו", הציע הבוטנאי וחוקר צמחי ארץ-ישראל, אפרים רובינוביץ' (הראובני) את השם "כפתורי החולות", למין הגדל בישראל, שפירותיו דיסקתיים ככפתורים. בשנת תש"ו (1946) החליט ועד הלשון העברית כי הסוג ייקרא "כפתור". שמו המדעי של הסוג, Neurada (ומכאן שם המשפחה, Neuradaceae), מיוונית: neuron - "עצב", "מיתר", aden - "בלוטה", מתייחס ככל הנראה לעלי הצמח המעורקים.
הכפתוריים הם עשבים מדבריים חד-שנתיים, לעתים רב-שנתיים, שרועים, צמריים. העלים מסורגים, בעלי-פטוטרות, לעתים קיימים עלי-לוואי זעירים. הטרפים מחולקים לאונות, משוננים, או מנוצים. הפרחים בדרך-כלל נכונים, דו-מיניים, על-פי רוב קטנים, אך יש והם גדולים וניכרים, ערוכים יחידים, או בזוגות, בחיק עלים. העטיף כפול, עשוי גביע בן 5 אונות, הערוכות לסירוגין עם חפיות קוצניות (שיש הרואים בהן גביעון - epicalyx) ו-5 עלי-כותרת מפורדים. במינים אחדים הגביע ממשיך לגדול עם ההבשלה (accrescent). בפרח 10 אבקנים, ערוכים ב-2 דורים, זירי של האבקנים הפנימיים קצרים מהחיצוניים, הזירים מורחבים בבסיסם ומתחדדים בקצותם. המאבקים בני 2 לשכות, המפזרות אבקה כלפי מרכז הפרח, דרך סדקי-אורך. השחלה תחתית, עשויה 10-3 עלי-שחלה, שקועים במצעית הפרח, מאוחים בבסיסם ומעורים בפי צינור-הפרח, היוצרים 10-3 מגורות, בכל אחת ביצית יחידה. מכל מגורה עולה עמוד-עלי, הבולט מעט מן הפרח, בראשו צלקת כיפתית, זעירה. עמודי-העלי נותרים יציבים בפרח המבשיל, מתקשים, לעתים נעשים קוצניים וניכרים ככתר במרכז הפרי. אברי המין הנקביים מתפתחים באופן בלתי-אחיד ובהבשלה נראים מעט א-סימטריים. הפרי הלקט עגול ושטוח, מעוצה, קוצני, או מכונף, מכיל מספר זרעים כפופים, חסרי-אנדוספרם. לעובר 2 פסיגים מובחנים. הזרעים נותרים בפרי הקשה ונובטים מתוכו, תוך שהשורשון והנצרון קודחים את דרכם החוצה ולעתים נותר הפרי כצווארון סביב הפסיגים.
בישראל מיוצגת המשפחה ע"י המין כפתור החולות, הנפוץ בחולות מישור-החוף, ובקרקע הלס שבנגב ובערבה.

כתב: דרור מלמד

מקורות:

  1. Bayer,C. (2003). Neuradaceae. In: Kubitzki, K. (Ed) The Families and Genera of Vascular Plants, Vol. 5, pp. 325-328, Springer-Verlag, Berlin
  2. Marwat, Q. & Siddiqui, M.A.. Flora of Pakistan, Online
  3. Stevens, P. F. (2001 onwards). Angiosperm Phylogeny Website. Version 12, July 2012
  4. Watson, L., and Dallwitz, M.J. (1992 onwards). The families of flowering plants: descriptions, illustrations, identification, and information retrieval. Version: 8th December 2015. Neuradaceae J.G. Agardh. Online Version
  5. Zohari, M. (1972). Flora Palestina, Part Two, p. 24
  6. פינברון-דותן, נ. ודנין, א. (1998). המגדיר לצמחי בר בישראל. כנה, ירושלים

חזרה למשפחות הצמחים

נמצאו 1 צמחים ששייכים למשפחת הכפתוריים
כפתור החולות


גינון חסכוני במים