הדפסה
שרביטן  מצוי

הצמחים שיש להם חיים בין אבני הכותל ...

"וגזרו מן השמים : אין כותל מערבי חרב לעולם"   05/08/2011

האגדה העברית מספרת על גדודי טיטוס שצרו על ירושלים ועל בית המקדש. מסר טיטוס את ארבע רוחות חומות הר הבית לארבעה דוכסים שיחריבוה: דוכס ערביה, דוכס אפריקה, דוכס אלכסנדריה ודוכס פלשתינה. הכותל המערבי נפל בחלקו של פנגר, דוכס ערביה. השלשה האחרים החריבו את שלושת חלקי החומה ואילו פנגר הערבי לא יכול להחריב את חלקו. 

שלח טיטוס להביא את פנגר לפניו והוכיחו. ענה לו פנגר: לשבחה של מלכותך עשיתי, שאילו החרבתי לא היה העולם יודע מה כבשת ואיזה יופי החרבת.

"וגזרו מן השמים: אין כותל מערבי חרב לעולם."
(קהלת רבה ב, איכה רבתי א, ל"ב)

ישנם שבעה מיני צמחים המסוגלים לחיות בין אבני הכותל.
אם תזדמנו להתפלל או לבקר בכותל לקראת ט' באב, הרימו עיניים וראו את הצמחים הגדלים בין אבני הכותל.

הצמחים הגדלים בין אבני הכותל:
מה משותף להם? צמחים אוהבי סלעים, יכולים להסתפק במים מועטים, ואינם פוחדים מההמון...

צלף קוצני
לא לחינם נאמר עליו: "עז שבאילנות הצלף". אילנות: הכוונה לצמחים רב־שנתיים. הוא שורד בתנאים קשים כעם ישראל השורד בתנאים קשים.
בימים אלה הוא מבשיל אביונות ומפיץ את זרעיו.

ארכובית שבטבטית
פורחת כמעט בכל ימות השנה בכל הארץ. שמה במשנה "אבוב הרועה". כיום משמשת כחומר גלם למשחות ריפוי שונות.

שרביטן מצוי
שיח בעל ענפים רותמיים הנוהג לטפס על עצים ועל אבנים.

צמרנית הסלעים
לביד, הפריחה עדינה בצהוב בהיר, שימשה עד זמן לא רב את תושבי הארץ המקומיים להדלקת אש.

לוע ארי סיצילי
גדל ופורח בעיקר על מבנים ישנים וחורבות - יש החושבים שהצלבנים הביאו אותו לארץ.

מציץ סורי
בכותל יש לו על מי להציץ... צמח מיוחד ממשפחת הזיפניים הפורח בסגול־צהוב או בלבן.

שיכרון זהוב
מבחינות רבות הצמח מתאים ביותר לגדול בכותל. אולי אלו הטועמים ממנו מעט הם הלוקים בסינדרום ירושלים???

יהי רצון שנזכה לשקט ונחת בירושלים הבנויה. 

גינון חסכוני במים