משפחת הלשון-אפעה   Ophioglossaceae

משפחת לשון אפעה שייכת למערכת השרכניים Pterophyta, ונחשבת בה לקבוצה פרימטיבית. בשונה מרוב השרכים בהם מצויים עלים רבים נושאי הנבגים, למינים במשפחה זו יש עלה אחד נושא נבגים. רוב המינים צומחים על הקרקע אך אחדים הם אפיפיטים (גדלים על עצים).
רוב ה Ophioglossoideae הם צמחים עשבוניים קטנים רב שנתיים, מטמיעים, הנפוצים בחלקי עולם. תפוצתם העולמית משתרעת באזורים לחים טרופים וסובטרופיים, וגם במדבריות חמים במזרח אפריקה.
הגבעול קצר ואינו מסתעף. אורכו מספר סנטימטר, הוא חלק, ירוק ומטמיע. צינורות הובלה מצויים באברי הצמח.
הצמחים הנכללים במשפחה הם קטנים וגובהם מספר סנטימטרים. בתקופה הלחה מגיחים מתוך קנה-שורש המצוי בקרקע עלים ירוקים קטנים ובשרניים. העלים פשוטים צורתם מאורכת ושפתם חלקה. מספר העלים שנים עד שלושה בלבד. יחד אתם מתפתח מבסיס העלים עלה מיוחד נושא נבגים השונה בצורתו מהעלים האחרים. עלה זה מאורך וצר ושפתו גלולה כלפי המרכז. כאן בשולי העלה מתפתחים הנבגים בשני צידי הטרף.
גודל כל מנבג הוא 1.5-0.5 מ"מ. דפנותיו עבות והוא מכיל אלפי נבגים. עם התבגרות העלה הוא משנה צבעו לחום המנבגים נפתחים והנבגים נפוצים לכל עבר.
לאחר פיזור הנבגים עם הגעתם ללחות מתאימה מתפתח הגמטופיט שהיא אבר ראשוני המכיל אברי מין נקביים וזכריים. הגמטופיט אינו ירוק כמו ברוב השרכים, צבעו חום צורתו אינה אחידה, ולעיתים הוא מסועף. אברי המין נוצרים בחלקו התחתון סמוך לקרקע . לאחר ההפרייה מתפתח דור חדש. בעוד שצמח האם יתחדש שוב בעונה הלחה בעלים ירוקים חדשים.
בעולם ידועים 3 סוגים ו-38 מינים. מחקרים שבוצעו במינים השונים הראו שקיימת שונות רבה ביניהם. על כן חולקה המשפחה לבנות משפחה. כיום מקובל לחלק אותה לשתי בנות משפחה Botrychiodeae והשנייה Ophioglossoideae.
בארץ, מיוצגת המשפחה ע"י שני מינים רב שנתיים קטנים, החיים תקופה קצרה בחורף. לשון אפעה רבת עלים אשר גדלה בקרקע חולית בערבה באזור יבש וחם. המין השני לשון אפעה קטנה גדלה על קרקעות חוליות וכורכריות בכמה אזורים בארץ.
כתבה: ערגה אלוני

חזרה למשפחות הצמחים

נמצאו 2 צמחים ששייכים למשפחת הלשון-אפעה
לשון-אפעה קטנה
לשון-אפעה רבת-עלים


גינון חסכוני במים