משפחת הסלביניים   Salviniaceae

משפחת הסלביניים בסדרת הסלבינאים (Salviniales, שבה לפי PPG I, שיטת החלוקה הטקסונומית החדשה, 2 משפחות, 5 סוגים ויותר מ-80 מינים), כוללת 2 סוגים: אזולה, שהיתה עד לאחרונה משוייכת למשפחה בפני עצמה (אזוליים, Azollaceae) וסלביניה, בהם כ-20 מינים.
המשפחה קרויה על שם הסוג סלביניה, Salvinia, לכבודו של חוקר הטבע והקלאסיקן הטוסקני, סלביני (Anton Maria Salvini, 1653-1729), שבין השאר היה מומחה לשפות לטינית, יוונית ועברית.
משערים כי הסלביניים הופיעו בסוף תקופת הקרטיקון התחתון, לפני כ-140 מיליון שנה. תפוצתם קוסמופוליטית, באזורים הטרופיים והממוזגים.
הסלביניים הם שרכי מים, צפים ויוצרים משטחים על פני המים. למיני הסוג אזולה שורשים ומיני הסוג סלביניה חסרי שורשים. הגבעולים אופקיים, וכשהם נשברים הצמחים מתרבים וגטטיבית על-ידי המשך צימוח המקטע שניתק מצמח האם. שטח פני העלים מכוסה בגבשושיות דוחות מים. העלים ערוכים בדורים של 3. במיני הסוג סלביניה, שני עלים ירוקים, צפים, טרפיהם עגולים עד מוארכים, קטנים, ואילו העלה השלישי טבול והטרף שלו גזור לאונות עדינות דמויות-שורשים. במיני הסוג אזולה העלים זעירים, ערוכים מסורגים בשני טורים. הם דו-אונתיים - האונה האחת צפה, בבסיסה חלל, המכיל אצות כחוליות מהסוג Anabaena ואילו האונה השניה טבולה, היא דקה מאוד ועשויה שכבת-תאים אחת בלבד. הסימביוזה שבין האזולה לכחוליות מאפשרת לשרך לקבע חנקן אטמוספרי באופן המקנה יתרון לשרך שאינו מחובר לקרקע ואינו יכול לצרוך משם חנקן. צברי המנבגים (sori) ערוכים בגופי-פרי (sporocarps), העולים מהעלה הטבול אל מעל לפני המים וערוכים מקובצים (בסלביניה) או בזוגות (באזולה). גופי הפרי הינם משני טיפוסים. האחד מכיל כ-10 מנבגי-ענק שבכל אחד נבג-ענק (megaspore) יחיד, מהם יתפתחו גמטופיטים נקביים והטיפוס השני מכיל מנבגים-זעירים רבים שבכל אחד 64 נבגים זעירים (microspores), מהם יתפתחו גמטופיטים זכריים. הגמטופיטים צומחים ובוקעים מדופן המנבג, הגמטופיטים הנקביים (megagametophytes) צפים על פני המים ונושאים איברי-מין נקביים (ארכגוניה) הפונים מטה ואילו הגמטופיטים הזכריים (microgametophytes) נותרים אחוזים בדופן המנבג.
לסלביניים חשיבות כלכלית ואקולוגית. מינים אחדים הינם צמחים פולשים אגרסיביים המשתלטים על מקוי מים ודוחקים מינים מקוריים אך גם מאפשרים מסתור ומזון לבעלי-חיים שונים. בהיותם מקבעי חנקן, מינים אחדים של אזולה משמשים כדשן ביולוגי. כן משתמשים במינים אחדים כמזון לבעלי חיים. תכונת דחיית המים של מיני המשפחה נרתמה ליישום על ידי שימוש במיני סלביניה לספיחת נפט במקרים של דליפות דלקים. מינים שונים משמשים כצמחי נוי באקווריומים.
בישראל מיוצגת המשפחה על ידי שני הסוגים, סלביניה ואזולה. מכל אחד מהסוגים מין אחד פלש לישראל, ככל הנראה כפליט-תרבות מאקווריונים והם מהווים פוטנציאל איום על הפלורה והפאונה המקומיים.

כתב: דרור מלמד

מקורות:

  1. Christenhusz, M.J.M. and Chase, M.W. (2014). Trends and concepts in fern classification. Annals of Botany, 113:571-594
  2. Lin, Y. et al. Flora of China, Vol. 2-3: Salviniaceae, online version
  3. Nauman, C.E., Flora of North America Vol.2: Salviniaceae Reichenbach, Online version
  4. Schneider, H. et al. (2004). Ferns diversified in the shade of angiosperms, 428:553-557
  5. Schuettpelz, E. et al. (2016). A community-derived classification for extant lycophytes and ferns. The Pteridophyte Phylogeny Group (PPG I). Journal of systematics and evolution, 54:563-603
  6. The Azolla Foundation website
  7. הפינברון-דותן, נ. ודנין, א. (1998). המגדיר לצמחי בר בישראל. כנה, ירושלים

חזרה למשפחות הצמחים

נמצאו 2 צמחים ששייכים למשפחת הסלביניים
אזולה שרכית
סלביניה צפה


גינון חסכוני במים