משפחת המרבה-חלב   Polygalaceae

משפחת מרבה-החלב בסדרת הקטניתאים (Fabales, שבה גם קטניות ועוד 2 משפחות ללא נציגים בבר בישראל), כוללת כ-20 סוגים ויותר מ-700 מינים. המשפחה התפתחה בתחילת עידן הקנוזואיקון, לפני כ-60 מיליון שנה ומיניה נפוצים ברחבי העולם, בעיקר באזורים הטרופיים והממוזגים, למעט בניו-זילנד ובאזורים האטרקטיים.
המשפחה קרויה על שם הסוג מרבה-חלב, שם שטבע אפרים רובינוביץ' (הראובני), בוטנאי וחוקר צמחי ארץ-ישראל, בספרו "שמות צמחי ארץ ישראל שנתחדשו או שנתבררו" שראה אור בשנת תרע"ז (1917) והוא תרגום לשם המדעי, Polygala (ומכאן שם המשפחה, Polygalaceae), מיוונית:poly   - "הרבה", gala - "חלב", משום שהקדמונים האמינו כי מיני הסוג הנאכלים על-ידי בקר מגדילים את תפוקת החלב של הפרות.
מיני מרבה-החלב הם עשבים חד-שנתיים, או רב-שנתיים, בני-שיח, שיחים, מטפסים, או עצים. לעתים הענפים משרישים, לעתים קוצים בקצותיהם. הגבעולים לרוב גליליים, לעתים מכונפים, לעתים עטויי שערות פשוטות. לפעמים מצויים צופנים בלוטיים במפרקי הגבעולים, בחיקי העלים, או על פטוטרות העלים, יש והם נישאים על עוקצים. העלים מסורגים כרגיל, לעתים-רחוקות נגדיים, או ערוכים בדורים, פשוטים, לעתים קשקשיים-מחטניים, תמימים, יושבים, או בעלי-פטוטרות. עלי-לוואי חסרים. התפרחת על-פי רוב אשכול, לעתים מכבד, צברים קרקפתיים, או פרחים בודדים בחיקי עלים ובראשי הגבעולים. הפרחים יושבים, או נישאים על עוקצים. לעתים-קרובות קיימים חפים בבסיס התפרחות וחפיות בבסיס הפרחים, אלה נשירים לעתים. הפרחים דו-מיניים ולהם סימטריה דו-צדדית, לעתים-רחוקות נכונים (בסוג Diclidanthera). העטיף כפול ולפרחים על-פי רוב מראה דמוי-פרפרני, הנוצר על-ידי 5 עלי-הגביע, שהינם מפורדים, או מאוחים בבסיסם, ערוכים בשני זוגות מקבילים ועלה חמישי ביניהם, בדרך-כלל הזוג הפנימי גדול יותר ודמוי-עלי-כותרת מעורקים, נראה ככנפיים, הניכרות בצידי הפרח. במספר מינים עלי-הגביע כולם דומים זה לזה. מספר עלי-הכותרת בסוגים שונים משתנה בין 3 (בסוג מרבה-חלב) ל-5 (בסוג Mutabea), מאוחים בבסיסם, לעתים קצותיהם מצוייצים, או עשויים אונות צרות, התחתון שבהם לרוב גדול יותר, קרין עובר באמצעו ויוצר מבנה דמוי סירה במרכז הפרח. צבע עלי-הכותרת לבן, צהוב, ורוד, כחול, או סגול. בפרחים בדרך-כלל 8 אבקנים, לרוב זיריהם מאוחים, לפחות מהבסיס לחצי-אורכם, יוצרים מעין עמוד מחורץ המאוחה לעלי-הכותרת. למאבקים לשכה אחת, או 2 לשכות,  סמוך לראשם חריץ קשתי שבו נקבים דרכם מתפזרת האבקה, לעתים פיזור האבקה נעשה דרך סדק העובר לאורך הלשכה. בבסיס השחלה מצוי בחלק מהמינים צופן טבעתי. השחלה עילית, עשויה מ-8-2 עלי-שחלה מאוחים, היוצרים מגורה אחת או שתיים (בסוג מרבה-חלב), או 8-2 מגורות (בסוג Mutabea), כל מגורה מכילה ביצית אחת. מהשחלה עולה עמוד-עלי ישר, או כפוף, לעתים פחוס, הנושא בראשו צלקת כיפתית יחידה, או מחולקת ל-2 אונות. הפרי בדרך-כלל הלקט שבו 2 מגורות, לעתים-קרובות מכונף, לעתים הפרי ענבה, בית-גלעין, או כנפית (samara, פרי בלתי נפתח מופץ-רוח, שלו כנף אחת או שתיים). בהלקט זרע אחד בכל מגורה, בפירות האחרים זרע אחד, לעתים שעיר, לעתים תוספתנים על מעטהו החיצוני (קרונקולה), מכיל שפע אנדוספרם, העובר זקוף.
מינים שונים ממשפחת מרבה-החלב, משמשים ברפואה העממית, בעיקר לטיפול במחלות מידבקות, כגון מלריה. מחקרים שנעשו לאחרונה במיצוי מהצמח האפריקני Securidaca  longipedunculata, הראו כי אכן ניתן לבודד ממנו חומרים אנטי-בקטריאליים וקוטלי טפילים שונים. מהמין Polygala chinensis, המוכר ברפואה הסינית ומשמש לטיפול בהכשות נחשים ובמחלות של דרכי הנשימה, בודדו חומרים נוגדי-דלקת.
מספר מינים של מרבה-חלב משמשים בגינון כצמחי נוי.
בישראל מיוצגת משפחת מרבה-החלב על-ידי סוג יחיד שבו 2 מינים מקומיים.

כתב: דרור מלמד

מקורות:

  1. Alagammal, M., Daffodil, E.D. & Mohan, V.R. (2012). Anti-inflammatory activity of Polygala chinensis L. whole plant (Polygalaceae). International Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences, Vol. 3, pp. 1-3
  2. Chen, S.K., Ma, H. & Parnell, J.A.N. Flora of China, 11, p. 139, Online
  3. Dar, M. I. Flora of Pakistan, Online
  4. Eriksen, B. & Persson, C. (2007). The Families and Genera of Vascular Plants, Vol. 9, pp. 345-363
  5. Mc Gaw, L.I., Finnie, J.F., Staden, J.V. & Mongalo, N.I. (2015). Securidaca longipedunculata Fresen (Polygalaceae): a review of its ethnomedicinal uses, phytochemistry, pharmacological properties and toxicology. Journal of Ethnopharmacology, Vol. 165, pp. 215-226
  6. Persson, C. & Eriksen, B. (2009). Neotropical Polygalaceae. In: Milliken, W., Klitgård, B. & Baracat, A. (2009 onwards), Neotropikey - Interactive key and information resources for flowering plants of the Neotropics. Kew Gardens website
  7. Stevens, P. F. (2001 onwards). Angiosperm Phylogeny Website. Version 12, July 2012
  8. Watson, L., & Dallwitz, M.J. (2015). The families of flowering plants: Polygalaceae Juss. Version
  9. Zohary, M. (1972). Flora Palestina, Part Two, p. 294
  10. פינברון-דותן, נ. ודנין, א. (1998). המגדיר לצמחי בר בישראל. כנה, ירושלים

חזרה למשפחות הצמחים

נמצאו 2 צמחים ששייכים למשפחת המרבה-חלב
מרבה-חלב מונפלייני
מרבה-חלב נגבי


גינון חסכוני במים