הדפסה
פיקוס השיקמה

The Biblical Fruit Society of Israel

האגודה להכרת הפירות במקורות ישראל   09/10/2007

חמישה מבין שבעת המינים בהם התברכה ארץ ישראל הם עצי פרי – הגפן, הזית, הרימון, התאנה והתמר – המהווים חלק נכבד מן המסורת הדתית, תרבותית והחקלאית של המקרא ושל המשנה. במשך ההיסטוריה החקלאית התפתחו בכל אחד מעצי פרי אלה זנים וטיפוסים ייחודיים המתאימים לאקלים ולקרקעות של ארץ ישראל. חלק ניכר מאותם זנים היה מוגבל בתפוצתו לאזורנו והיה מפורסם בעולם העתיק באיכותו המצוינת.

בעקבות המעבר לחקלאות מודרנית, מגדלים כיום החקלאים בישראל מספר מצומצם של זנים מעצי פרי המותאמים לדרישות מערכת השיווק המודרנית.
במציאות זו הולכים וננטשים הזנים המקומיים של עצי הפרי רבי התכלית אשר טופחו במשך אלפי שנים. תהליך זה ההולך ומתגבר הביא לכך שכבר כיום נותרו רק שרידים של אוצר הזנים הקלאסיים של ארץ ישראל.
אם לא ייעשה מאמץ מכוון ומרוכז לאסוף ולשמר את שנותר, ייאבד לנו בתוך זמן קצר הבסיס הביולוגי של תרבות המטע של ישראל. שימורו הנאות בגני הצלה יאפשר לטפח מאוצר זה של מסורת ישראל, את זני העתיד של עצי הפרי. גני ההצלה לאותם עצי פרי יוקמו בבתי הגידול הטבעיים שלהם באזורים אקלימיים שונים של ישראל. הם ישמשו לנטיעה ולגידול מדגמים מייצגים של עצי הפרי מזנים מקומיים; הם יהוו מדגם חי ומאגר גנים אשר יבטיח את שימור מגוונם המיוחד לדורות הבאים.מיקומם יהיה: בהרי יהודה, בהר הגבוה, במישור החוף ובעמק הירדן.

גן הצלה ראשון הוקם כבר בשיתוף עם הקרן הקיימת לישראל, על טרסות עתיקות מן התקופה הכלקוליתית (4,500 – 3,300 לפנה"ס) בסטף שממערב לירושלים ומורכב משני חלקים:
א. מאגר גנטי ובו חלקה נפרדת לכל אחד מאותם מינים של עצי פרי הנזכרים במקורות ישראל אשר בית גידולם הטבעי בהרי יהודה, כל חלקה מכילה אוסף של עשרות זנים וטיפוסים מקומיים מאותו מין הנמצאים בסכנת הכחדה, הגדלים בה בתנאי בעל.
ב. בוסתן פתוח לציבור – שבו נערכים סיורים מודרכים בלא תשלום לנוער, צליינים, ומבקרים אחרים – ונטועים בו מספר זנים מקומיים טיפוסיים של כל אחד מעצי הפרי הגדלים במאגר הגנטי, וכן מודגמות בו שיטות העיבוד המסורתיות בתרבות המטע בישראל. עצי הפרי גדלים בו בתנאי שלחין ומושקים בתעלת אבן מסורתית במי עיינות סטף.

גן הצלה נוסף לזנים המקומיים של עצי פרי הנזכרים במקורות ישראל, אשר בית גידולם הטבעי בעמק הירדן, נמצא ארעית בבית ירח ויועתק לפארק הירדן הדרומי, המצוי בשלבי תכנון מתקדמים, בקרבת אתר החפירות של השרידים הפרה-היסטוריים בעבודיה.
גני ההצלה יהוו:
א. בית אולפנה ללימוד והכרה של החומר, ע"י חוקרים בתחומי התעניינות שונים במסורת ישראל.
ב. בסיס לטיפוח המחודש של זני עצי פרי בעלי תכונות שתוארו במסורת ישראל ושאינן מצויות בזנים המודרניים.
הניצול של התכונות הייחודיות, המצויות במגוון המוטציות של הזנים השונים מכל מין, שבאוספים אלה, ומאופיינים ע"י: כמות היבול, גודל הפרי, עמידותם למחלות ומזיקים, הרכבם התזונתי, גוניהם, צורתם וכיו"ב – יאפשר לטפח את זני פירותיה העתידים של ישראל.

גני ההצלה יאפשרו:
1 . לנסות לזהות טיפוסי פירות ולקבוע במידה סבירה של וודאות, כי גדלו בישראל או בקרבתה בתקופה שבה עוסקים מקורות ישראל, והשוואה לשרידים עתיקים של אותם פירות, תוך הסתייעות בשיטות מורפולוגיות וגנטיות.
2 . לגדל את אותם טיפוסי פירות שיאותרו כאותנטיים מתקופת המקורות, במקומות שבהם הם גדלו באותה תקופה ולעודד את הפצתם בארץ ובעולם.

האגודה להכרת הפירות במקורות ישראל אשר נוסדה ב 1987, מהווה אירגון על לייזום מחקר, איסוף ידע ושימור של הזנים המקומיים של עצי הפרי.

יעדיה:
א. פיתוח, קידום ועידוד האיתור והלימוד של המינים והזנים האותנטיים של הפירות הנזכרים במקרא ובמשנה ומיקומם.
ב. גידול המינים והזנים שיאותרו, במקומות שבהם הם גדלו עפ"י המקורות.
ג. איסוף מידע על פירות במקורות ישראל והפצתו.
ד. הבטחת חילופי מידע ושיתוף פעולה בין העוסקים בנושאי פעילותה, בישראל וברחבי עולם.
ה. גיוס המשאבים הדרושים למימוש יעדיה.

על חברי האגודה נמנים אנשי מקצוע בכירים בישראל ובעולם ובהם פיסיולוגים, חוקרי מקרא, ארכיאולוגים, אתנוגרפים, בוטנאים, גנטיקאים, רבנים ושוחרי פירות ישראל.
האגודה קוראת לכל מי שיש לו עניין בנושאי פעילותה ויכול לתרום להשגת מטרותיה, להצטרף אל שורותיה.

כתובת האגודה:
האגודה להכרת הפירות במקורות ישראל,
ת.ד. 53134 תל-אביב 61531

גינון חסכוני במים  

israelbiz- בניית אתרים