זוטה לבנה
זוטה מעורקת
זית אירופי
זלזלת הקנוקנות
זנב-עכבר פעוט
זקום מצרי
חבלבל השדה
חבלבל רפואי
חד-שפה מצוי
חומעה ורודה
חיטת הלחם
חילף החולות
חלבלוב הכדורים
חלבלוב מגובשש
חלבלוב מצוי
חלמית גדולה
חלמית מצויה
חרדל לבן
חרוב מצוי
חרחבינה חופית
טבורית נטויה
טבק השיח
טופח אדום
טופח ארך העמוד
טופח גדול
טופח ירושלים
טופח מצוי
טופח נאה
טופח ריסני
טופל אדום
טוריים מצויים
טיון דביק
טיון חריף
טמוס מצוי
טפרוסיה נאה
יבלית מצויה
ילקוט הרועים
ימלוח פגום
ינבוט השדה
יסמין שיחני
יערה איטלקית
יצהרון מכסיף
ירבוז מופשל
ירוקת החמור