כוכבית גדולה
כוכבית חיוורת
כוכבית מצויה
כליל החורש
כלמינתה אפורה
כמנון כרתי
כף-אווז האשפות
כף-אווז לבנה
כף-אווז ריחנית
כף-צפרדע לחכית
כרוב השמן
כרוב כרתי
כרכום גיארדו
כרכום נאה
כרפס הביצות
כרפס ריחני
כתלה חריפה
כתמה עבת-שורשים
לוביה מצרית
לוטם מרווני
לוטם שעיר
לוף ארץ-ישראלי
לוף ירוק
לופית מצויה
לחך מצוי
לחך שסוע
לענה שיחנית
לענת המדבר
לענת יהודה
מורינגה רותמית
מוריקה מבריקה
מורית גדולה
מיש דרומי
מלוכיה נאכלת
מליסה רפואית
מעוג כרתי
מצילות מצוייצות
מרווה משולשת
נוציץ המדבר
נטופית רפואית
נירית הקמה
נענע הכדורים
נענע משובלת