מללויקה אמירית 'קומפקט'

הדפסה
  Melaleuca pentagona 'Compact' שם מדעי
הדסיים
Myrtaceae
משפחה
חסר עלי כותרת מס' עלי כותרת
פשוט צורת העלה
תמים שפת העלה
נטע אדם בית גידול
עגול צורת הגבעול
עץ צורת חיים
אוסטרליה, מוצא
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
עונת הפריחה
צמח מיובא צופני

מללויקה  אמירית 'קומפקט'
צילום: © סימה קגן   , 4-2017
© כל הזכויות שמורות לצלמים ולאתר צמח השדה.

מידע נוסף

מללויקה אמירית הוא מין בעל שונות גדולה, וכאשר הריבוי נעשה בזרעים, לא ידוע איזה צמח יתקבל בהיבט של גובה, רוחב וצפיפות הצימוח, מועד ושפע הפריחה. בשנת 2003 הבאתי לארץ מאוסטרליה אוסף וגטטיבי של 12 מינים וזנים חדשים של מללויקה, כולל זן זה ('קומפקט'). המשך הריבוי שלו חייב להיות וגטטיבי וכך נשמרה זהותו.
הזן 'קומפקט' הוא סלקציה שנבחרה באוסטרליה, היא אמנם יכולה לצמוח עד 3 מטר גובה, אולם הצימוח קומפקטי, כלומר צפוף ובצורה מעוגלת.
שיח ירוק-עד הגדל בצורת כרית מעוגלת עד ל-3-2.5  מטר גובה ורוחב. לצמח עלים קטנים ושטוחים שאורכם כ-2 ס"מ, צבעם ירוק-כהה והם בולטים על רקע הגבעולים שצבעם אדום-בורדו. הפריחה חלה באביב, בעיקר בחודש אפריל, בפרחים כדוריים בצבע ורוד-כהה, המופיעים בקצות ובחיקי הענפים. הפריחה נמשכת שלושה שבועות והיא בולטת מאד על השיח. צמחים צעירים לא פורחים בשנה הראשונה, למרות שמדובר בריבוי וגטטיבי, ורק החל מהשנה השנייה לשתילה השיח מתחיל לפרוח. הפרחים עשירים בצוף-נקטר והם מושכים דבורים, והוא נמצא ברשימת המינים שקק"ל ומועצת הדבש מחלקות לדבוראים לשתילה.
עמיד ליובש ולקור, קצב הגידול מהיר, מתאים לשתילה בכל אזורי הארץ, כולל בנגב, ערבה וההר הגבוה. יגדל בתנאי שמש מלאה ובמגוון קרקעות מנוקזות. הצמח נחשב לחסכן במים. בשנים הראשונות מומלץ להשקות באופן סדיר כדי שיתבסס בגן, ובהמשך, בדרום הארץ אפשר להסתפק בהשקיה אחת לחודש, בעונת הצמיחה. במרכז הארץ, לאחר שהתבסס, יגדל ללא תוספת השקיה.  אינו נתקף במזיקים או במחלות ואינו דורש  טיפול מיוחד. 
מומלץ לשתול מללויקה אמירית 'קומפקט' כצמח מסלעה, אפשר לשלבו בשיחייה בגן קטן בשילוב עם מיני מללויקה נוספים, כצמח בודד או מספר צמחים שיחד יהוו רקע לצמחים נמוכים יותר. מומלץ לגזום בסוף האביב לאחר הפריחה את החלק העליון של השיח כדי לפנות את הפרחים היבשים וכן כדי לעודד את המבנה הכריתי שהשיח יוצר באופן טבעי.
כאמור, הריבוי חייב להיות וגטטיבי כדי לשמר את תכונות הקלון הקומפקטי. ייחורים מעוצים למחצה משתרשים בקלות במרבית חודשי השנה, למעט בחורף. ההשרשה במתקן השרשה נמשכת כשלושה שבועות.
בספרות מדווח על 3 תתי-מין הנבדלים אחד מהשני בצורת העלים.
הסוג מללויקה מונה למעלה מ-170 מינים והוא כולל עצים גבוהים, שיחים ובני-שיח, ותכונה משותפת לכולם שהם ירוקי-עד. בארץ גדלים כ-35 מינים וזנים של מללויקה. מוצא מרבית המינים ביבשת אוסטרליה, מכל רחבי היבשת ומתנאי אקלים מגוונים. המינים הרבים והמגוונים, מותאמים לתנאי אקלים וקרקע שונים, ומינים רבים מצטיינים בתנאי יובש, בתנאי הצפה ובמליחות. חלק גדול מהמינים עשוי להגיע לגיל 100 שנים ויותר. מרבית מיני המללויקה פורחים באביב ותחילת הקיץ.
כתבה: סימה קגןתמונות נוספות: 

israelbiz- בניית אתרים