מללויקה אמירית 'קומפקט' תמונה קודמת  © Photo: Sima Kagan  
 
Melaleuca  pentagona 'Compact'