מללויקה אמירית 'קומפקט' תמונה הבאה  © Photo: Sima Kagan  
 
Melaleuca  pentagona 'Compact'