צמח השדה - פרחים וצמחי בר של ישראל
  עברית English العربية   Отправить письмо Специи Лекарственные растения Знакомство с сайтом Краткий обзор Главная
 
Охрана природы
Семь Видов
Четыре Вида
 

Семь Видов (Шив'ат hа-Миним)
 


О Семи Видах упоминается в отрывке из Торы (Дварим, 8:8):

«СТРАНА ПШЕНИЦЫ, И ЯЧМЕНЯ, И ВИНОГРАДНЫХ ЛОЗ, И СМОКОВНИЦ, И ГРАНАТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ, СТРАНА МАСЛИЧНЫХ ДЕРЕВЬЕВ И МЕДА».

Общепринято считать, что под "мёдом" здесь подразумевается финиковый мёд.

Семь Видов символизируют в нашем коллетивном подсознании богатство и плодородие Страны Израиля. Расхожее мнение, что все эти растения являются коренными на этой земле, ошибочно.


Лишь немногие задаются вопросом, почему были избраны именно эти виды, что их характеризует поодиночке и как группу, и каким образом ответы на эти вопросы находят отражение в еврейской традиции.

Семь Видов (Шив'ат hа-Миним)


גפן היין
 
זית אירופי
 
תמר מצוי = לולב
תודות הוסף קישור דרושים תרומות פרסם באתר תנאי שמוש באתר