משפחת השפתניים   Lamiaceae

כתבה : ערגה אלוני

שמה המדעי של משפחת השפתניים הוא תרגום של שמה הלועזי Labiatae.
בשנים האחרונות שונו השמות המדעיים של המשפחות וכל משפחה נקראת על-שם אחד הסוגים הבולטים בה. במסגרת זאת שונה שמה המדעי של משפחת השפתניים ל- Lamiaceae, שבתרגום לעברית יהיה "משפחת הנזמית (Lamium)".

משפחת השפתניים כוללת צמחים חד-שנתיים ורב-שנתיים מהם שיחים ובני שיח הנפוצים בארץ וברחבי העולם כצמחי בר וכצמחי תרבות. בארץ הם מצויים ברוב האזורים ובבתי גידול שונים: במקומות יבשים בנגב וגם בבתי גידול לחים כמו גדות נחלים. גדלים כאן 33 סוגים וכ180 מינים. בעולם הם מצויים בכמה אזורי אקלים השונים זה מזה: הם נפוצים ביותר באקלים סובטרופי ובאקלים ממוזג ומצויים גם באזורים הטרופיים. סך הכל במשפחה כ250 סוגים ומעל 7000 מינים, רבים מהם מוכרים בחשיבותם כצמחי מרפא וצמחי תבלין.

משפחת השפתניים, קרובה בהתפתחותה למשפחות הוורבניים. בשנים אחרונות הועברו צמחים שנמנו בעבר עם הוורבניים למשפחת השפתניים. סימנים מאפיינים של נציגי המשפחה הם גבעול מרובע הנושא זוגות של עלים נגדיים, מבנה פרח מיוחד והמצאות שמנים אתרים בבלוטות מיוחדות על-פני חלקים שונים של הצמח.
העלים פשוטים לעיתים שעירים ושפת העלה חלקה או בעלת אונות. העלים זוגות העלים לאורך הגבעול מסודרים בכוונים ניצבים זה לזה. זה מקטין את ההסתרה של האור של עלה אחד לעלה שמתחתיו. סידור זה של העלים גורם לכך שהגבעול לרוב מרובע. ארבע צלעות נוקשות מדגישות מבנה זה. הגבעולים קרחים או בעלי שער רך ולעיתים מכסיף.

לעלים ולחלקי צמח אחרים, פרחים וגבעולים, מכוסים שערות בלוטיות שהתאים שלהן מכילים שמן אתרי בעל ריח חריף. הריח מורגש ביותר כאשר ממוללים את העלים ושוברים את תאי השערות הבלוטיות.

הפרחים לרוב דו מיניים מסודרים בדורים על פני הגבעול. עלי הגביע מספרם חמש, לרוב מאוחים. גביע קצר זה אינו נושר לאחר הפריית הפרח והוא מגן על הפרי המתפתח. לכל פרח מבנה חד-שפתני או דו-שפתני המותאם לחרקים המאביקים אותו. שנוצרה ע"י התאחות העלים לשתי קבוצות יוצרת מבנה של שפתיים. בשפה העליונה התאחו לרוב שני עלים ובשפה התחתונה התאחו שלושה עלים.
מספר האבקנים הוא שניים או ארבעה. בסיס זירי האבקנים מאוחים לכותרת העליונה והם כפופים ופונים קדימה לכוון מפתח הפרח. מינים שבפרחיהם ארבעה אבקנים, שני אבקנים הם קצרים ושנים ארוכים. לעיתים מצוי בפרח אבקן מנוון. המאבקים באבקן בולטים ונושאים גרגירי אבקה רבים. הבשלת האבקנים בשפתניים, קודמת להבשלת צלקת העלי, מה שמונע הפרייה עצמית באותו פרח.
העלי כולל שני עלי שחלה. השחלה עילית בת שתי מגורות. כל מגורה מחולקת לשנים וכך מתפתחת מפרדת בת ארבע אגוזיות שבכל אגוזית זרע אחד. הפרודות מבשילות בתוך הגביע. לאחר הבשלת הפרודות מתנתק הגביע מהגבעול והפרודות מתפרקות ונפוצות.

האבקת הפרחים נעשית ע"י חרקים לרוב ממשפחת הדבוראים הבאים לאסוף אבקה וצוף שמרוכז בבסיס צינור הפרח. חרקים אלה נמשכים לפרחים בשל צבעם או בשל הדגל המתנוסס בקצה התפרחת כמו באזוביון דגול, לדוגמה. החרק נכנס לפתח הפרח ושואף להגיע לריכוז הצוף. בכניסתו, הוא דוחף בראשו את זירי האבקנים ואלה פועלים כמנוף. ברגע שהאבקן מתכופף, זוכה החרק המבקר במנת אבקה המתפזרת על גבו. החרק ימשיך במשימתו ויבקר פרחים אחרים. באותם פרחים בהם בשלה צלקת העלי, הם יזכו לקבל גרגירי אבקה, בהם תתקיים הפריית הפרח ובהם יתפתח פרי.

כאמור למשפחת השפתניים ערך כלכלי מפני שעל צמחיה נמנים מינים רבים המכילים, בעיקר בעליהם, שמנים ריחניים שהם שמנים אתריים. למינים אלה שימושים בתעשיית התרופות והקוסמטיקה. אחרים משמשים כצמחי משקה ותבלין. כל מין ומין, ולעתים גם זנים שמוגדרים כטיפוסים כימיים שונים (chemotypes), נבדלים זה מזה בהרכב השמנים האתריים. המרכיבים המיוחדים לכל צמח והיחסים ביניהם מקנים לו את ריחו המיוחד. כך למשל, מוכרים שני טיפוסים כימיים של אזוב מצוי, השונים זה מזה בתרכובת העיקרית של השמן האתרי שלהם, שניתן להבחין ביניהם רק לפי הריח ולא לפי תכונות אחרות.

מבין הצמחים המשמשים כצמח תבלין מוכרת קורנית מקורקפת. צמח זה מגודל כצמח תבלין למסחר בשטחים חקלאיים. ענפים מיובשים וטחונים של קורנית מהווים טיבול מוכר הנפוץ בשם טימין. והאזוב שעליו הם התבלין הידוע בשם אוריגנו. כאשר יוצרים תערובת מעלים של כמה מינים, אזוב מצוי וקורנית מקורקפת בתוספת עלי אוג, מתקבלת התערובת המוכרת בשם זעתר.
מליסה רפואית, מרוביון מצוי, זוטה לבנה, נענע משובלת, וכן מינים אחדים של הצמח מרווה בעיקר מרווה ריחנית, מכילים בעליהם שמנים אתרים בעלי ריח נעים ומיוחד. שימוש בצמחים אלה ע"י חליטת העלים במים ושתיית המשרה, נעשה למטרות רפואיות בהיותם מרפאי כאבים. כולם משמשים גם כתחליף למשקה התה. לדוגמה: נענע משובלת ידועה כצמח חליטה מוכר ובזכות תכונות אלה מגדלים את הצמח בחקלאות.

לשמן האתרי המופק מצמחים רבים המשתייכים לשפתניים יש שימוש רב בתעשיית הקוסמטיקה כחומרים ארומטיים הנלווים למוצרים קוסמטיים שונים.