עבדקן הדורים
עבדקן החוף
עבדקן מצוי
עבקנה נדיר
עבקנה שכיח
עגנן נימי
עדן חד-שנתי
עדעד הביצות
עדעד הגליל
עדעד המדבר
עדעד כחול
עדעד מאובק
עדעד רותמי
עדעדית משובלת
עדשה מזרחית
עדשה מצויה
עדשה שינית
עדשת-מים גיבנת
עדשת-מים זעירה
עדשת-מים מצליבה
עוגית החרמון
עוזרר אדום
עוזרר חד-גלעיני
עוזרר סיני
עוזרר קוצני
עולש מצוי
עופרית אירופית
עוקץ-עקרב אירופי
עוקץ-עקרב אפור
עוקץ-עקרב ארם-צובא
עוקץ-עקרב ביצני
עוקץ-עקרב בשרני
עוקץ-עקרב גלוני
עוקץ-עקרב ים-המלח
עוקץ-עקרב מדברי
עוקץ-עקרב עגול-עלים
עוקץ-עקרב צהוב
עוקץ-עקרב ריחני
עוקץ-עקרב שעיר
עוקץ-עקרב שרוע
עוקצר היערות
עוקצר מצוי
עטיה זעירה
עטיינית ארוכה
עטיינית דו-אבקנית
עטיינית דקה
עטיינית מגובבת
עטיינית עטופה
עטיינית פקטורי
עטיינית קצרה
עיריוני צהוב
עיריוני קצר
עירית גדולה
עירית נבובה
עירית נטויה
עירית צרת-עלים
עכובית הגלגל
עכנאי זיפני
עכנאי יהודה
עכנאי מגובב
עכנאי נאה
עכנאי שרוע
עלוק מצוי
עליעב חלוד
עליעב מדוקרן
עלקלוק דביק
עלקלוק צהוב פרחים
עלקת ארצישראלית
עלקת החמנית
עלקת החרמון
עלקת חרוקה
עלקת מוטל
עלקת מצרית
עלקת נטויה
עלקת סגולת-פרחים
עלקת רכת-שיער
עלקת שולץ
עפעפית אשונה
עפעפית גדולת-פרחים
עפעפית הקנוקנות
עפעפית יהודה
עפעפית מצרית
עפעפית עגולת-עלים
עפעפית רבת-פרחים
עפעפית שרועה
עפרון מפושק
עפרון מרוחק
עצבונית החורש
עציון פרסי
עקצוץ מזרחי
עקר שעיר
עקרבית גלולה
עקרבית עדינה
עקרבית קשותה
ער אציל
ערבה לבנה
ערבה מחודדת
ערבז דק-פרחים
ערבז החוף
ערבז משובל
ערבז סוככני
ערברבה שעירה
ערברבה מרובעת
ערברבה קטנת-פרחים
ערטל מדברי
ערטנית השדות
ערידת הביצות
עריר הלבנון
ערער אדום
ערער ארזי
ערער ברושי
ערער גלעיני
ערר כרתי
עשבה קהה
עשבה רותמית
עשבת המרעה
עשנן קטן
עשנן גדול-פרי
עשנן גייארדו
עשנן הגליל
עשנן החפים
עשנן חשוף
עשנן יהודה
עשנן מטפס
עשנן צפוף
עשנן קראליק
עשנן רפואי