עבדקן הדורים
עבדקן החוף
עבדקן מצוי
עבקנה נדיר
עבקנה שכיח
עגנן נימי
עדן חד-שנתי
עדעד הביצות
עדעד הגליל
עדעד המדבר
עדעד כחול
עדעד מאובק
עדעד רותמי
עדעדית משובלת
עדשה מזרחית
עדשה מצויה
עדשה שינית
עדשת-מים גיבנת
עדשת-מים זעירה
עדשת-מים מצליבה
עוגית החרמון
עוזרר אדום
עוזרר חד-גלעיני
עוזרר סיני
עוזרר קוצני
עולש מצוי
עופרית אירופית
עוקץ-עקרב אירופי
עוקץ-עקרב אפור
עוקץ-עקרב ארם-צובא
עוקץ-עקרב ביצני
עוקץ-עקרב בשרני
עוקץ-עקרב גלוני
עוקץ-עקרב ים-המלח
עוקץ-עקרב מדברי
עוקץ-עקרב עגול-עלים
עוקץ-עקרב צהוב
עוקץ-עקרב ריחני
עוקץ-עקרב שעיר
עוקץ-עקרב שרוע
עוקצר היערות
עוקצר מצוי
עטיה זעירה
עטיינית ארוכה
עטיינית דו-אבקנית
עטיינית דקה
עטיינית מגובבת
עטיינית עטופה
עטיינית פקטורי
עטיינית קצרה
עיריוני צהוב
עיריוני קצר
עירית גדולה
עירית נבובה
עירית נטויה
עירית צרת-עלים
עכובית הגלגל
עכנאי זיפני
עכנאי יהודה
עכנאי מגובב
עכנאי נאה
עכנאי שרוע
עלוק מצוי
עליעב חלוד
עליעב מדוקרן
עלקלוק דביק
עלקלוק צהוב פרחים
עלקת ארץ-ישראלית
עלקת החמנית
עלקת החרמון
עלקת חרוקה
עלקת מוטל
עלקת מצרית
עלקת נטויה
עלקת סגולת-פרחים
עלקת רכת-שיער
עלקת שולץ
עפעפית אשונה
עפעפית גדולת-פרחים
עפעפית הקנוקנות
עפעפית יהודה
עפעפית מצרית
עפעפית עגולת-עלים
עפעפית רבת-פרחים
עפעפית שרועה
עפרון מפושק
עפרון מרוחק
עצבונית החורש
עציון פרסי
עקצוץ מזרחי
עקר שעיר
עקרבית גלולה
עקרבית עדינה
עקרבית קשותה
ער אציל
ערבה לבנה
ערבה מחודדת
ערבז דק-פרחים
ערבז החוף
ערבז משובל
ערבז סוככני
ערברבה שעירה
ערברבה מרובעת
ערברבה קטנת-פרחים
ערטל מדברי
ערטנית השדות
ערידת הביצות
עריר הלבנון
ערער אדום
ערער ארזי
ערער ברושי
ערער גלעיני
ערר כרתי
עשבה קהה
עשבה רותמית
עשבת המרעה
עשנן קטן
עשנן גדול-פרי
עשנן גייארדו
עשנן הגליל
עשנן החפים
עשנן חשוף
עשנן יהודה
עשנן מטפס
עשנן צפוף
עשנן קראליק
עשנן רפואי