יבלית מצויה
יבשוש גלילני
ידיד-חולות מצוי
יורינאה טרשית
יורניה דו-קרנית
יחנוק המדבר
יחנוק המלחות
יחנוק צמיר
יינית בינונית
יינית חרוזה
יינית כמנונית
ילקוט אדום
ילקוט הרועים
ילקוטון שרוע
ימון הקשקשים
ימלוח פגום
ינבוט השדה
יסמין שיחני
יערה איטלקית
יערת המטבעות
יפרוק המדבר
יפרוק זיפני
יפרוק תלת-כנפי
יצהרון מכסיף
יקינתון מזרחי
יקינתונית מעורקת
יקשן שרוע
ירבוז יווני
ירבוז הגדות
ירבוז ירוק-שיבולת
ירבוז לבן
ירבוז מבריק
ירבוז מופשל
ירבוז מוריגי
ירבוז עדין
ירבוז פלמר
ירבוז קוצני
ירבוז שרוע
ירוקת החמור
ישומון נימי
ישימונית דו-גונית
ישימונית ורודה
ישימונית טוביפלורה
ישרוע מאוגד
יתדן מפושק