משפחת הנרקיסיים   Amaryllidaceae

כתבה: ערגה אלוני.

במשפחת הנרקיסיים נכללים כ-80 סוגי צמחים ו-1300 מינים הנפוצים באזורים הטרופים הסובטרופיים וגם באזור הממוזג. רובם עשבים רב שנתיים שהם גאופיטים (צמחים בעלי אבר תת קרקעי החבוי בקרקע) בעלי בצל או קנה שורש.
מינים רבים הם בעלי פרחים גדולים המסודרים בתפרחת שהיא אשכול סוכך או בעלי פרח בודד ובולט. מכאן חשיבות הצמחים במשפחה זו בעיקר בתחום הגננות. רבים מהם משמשים כצמחי נוי כמו: נרקיס תרבותי שמאות זנים שלו טופחו כצמחי גן, מיני אמריליס בצבעי אדום בוהק, לבן כתום שפרחיו הגדולים יושבים על עמוד גבוה, קליביה, מיני חבצלת, ועוד. בארץ מוכרים כצמחי בר חבצלת החוף שהיא ממבשרי הסתיו, ופורחת קרוב לחוף הים, שני מיני נרקיס וחלמונית. חלקם צמחים מוגנים.

העלים פשוטים מאורכים שפתם חלקה ועורקי העלה מקבילים. יש מינים שעליהם מתייבשים בעונה היבשה (כמו בנרקיס) ובקרקע נותר רק האיבר התת־קרקעי. מינים אחרים (חבצלת החוף בעיקר מצמחי התרבות) העלים נותרים ירוקים מרבית השנה. הפרחים דו מיניים, נכונים, יושבים לרוב על גבעול חלול.

הפרחים מוגנים בטרם פריחתם בקרום העוטף את התפרחת. קרום זה קרוי מתחל. עם הפריחה מתייבש המתחל ונשאר צמוד לגבעול. עטיף הפרח כותרתי, המורכב מ-6 עלים המסודרים ב-2 דורים. דור חיצוני ובו 3 עלים ודור פנימי בעל 3 עלים. בצמחים רבים שלושת העלים בכל דור ממוקמים במבנה דמוי משולש, כל קצה עלה הוא הקודקוד. קיים הבדל בצורת עלי העטיף בין שני הדורים.
במינים אחדים עלי העטיף מאוחים בבסיסם. יש ובפתח צינור העטיף התווספה כותרת מאוחה המזכירה כתר. תוספת זו קרויה עטרה והיא מוכרת בנרקיס ובחבצלת. אבקנים 6 הזירים חופשיים ומסודרים גם הם בשני דורים. השחלה תחתית בת 3 מגורות. הזרעים מרובים או בודדים. זרעים בצמחים מסוימים עטופים בקליפה יבשה ודקיקה וארוזים זה על זה כמלאכת מחשבת (כמו בחבצלת). זרעים בצמחים אחרים הם מעטים, גדולים, ותופסים את מרבית שטח המגורה. זרעים אלה מתחילים את נביטתם כבר במגורה (כמו בקליביה).


נמצאו 2 צמחים ששייכים למשפחת הנרקיסיים
נרקיס מצוי
שום גבוה