אלון ארוך-עוקצים

הדפסה
  Quercus pedunculiflora שם מדעי
  English oak, French oak, Pedunculate oak Common name
אלוניים
Fagaceae
משפחה
חסר עלי כותרת מס' עלי כותרת
פשוט צורת העלה
מפורץ שפת העלה
נטע אדם בית גידול
עגול צורת הגבעול
עץ צורת חיים
צמח מיובא

אלון ארוך-עוקצים
צילום: © אורי פרגמן ספיר  
© כל הזכויות שמורות לצלמים ולאתר צמח השדה.

מידע נוסף

אלון ארוך-עוקצים הוא עץ נשיר מאריך חיים. מספר פרטים שלו הם האילנות רחבי העלים המבוגרים ביותר הידועים ביבשת אירופה: עץ אחד בליטא ועץ נוסף בבולגריה הם בני יותר מ-1,500 שנה, לפי מספר הטבעות השנתיות בגזע שלהם.

גובהו של אלון ארוך-עוקצים יכול להגיע עד 25 מ'. קוטר הגזע בגובה החזה של העץ הגדול ביותר ממין זה, שהוא גם העץ רחב הגזע ביותר באנגליה והידוע בשמו Majesty Oak, הוא 3.90 מ'. 

קליפתו של  אלון ארוך-עוקצים מחורצת ומגובששת וצבעה חום אפרפר.  העצה של אלון ארוך-עוקצים ידועה בחוזק הרב שלה ובעמידותה לתנאי הסביבה לאורך זמן ועל כן עץ זה שימש בעבר לבניית אוניות ובתים. וגם כיום הוא משמש כעץ איכותי ביותר לרהיטים ולבנייה. השם של המין, rubor, פירושו בלטינית "עצה חזקה" והוא מבטא את השימוש העיקרי שנעשה בו. יערות אלון ארוך עוקצים שימשו באירופה כולה במשך תקופה ארוכה כמקור חשוב לחומר גלם חיוני. כיום נוטעים עצי אלון ארוך עוקצים בעיקר בפארקים ולנוי באזורים ממוזגים ומשתמשים בעצי מכלוא עם מיני אלונים אחרים ובזנים מיוחדים בנופם.

העלים של אלון ארוך-עוקצים מסורגים והם נישאים על פטוטרות קצרות. העלים המלבלבים, צבעם ירוק בהיר עד אדמדם והם משנים הצבע לירוק כהה בהתבגרותם. לעת שלכת הופך צבע העלים לזהוב בעצים הנטועים באזורים גבוהים ולחום אדמדם באזורים נמוכים וחמים יותר. זנים תרבותיים שונים של אלון ארוך-עוקצים מתאפיינים בצבעי לבלוב ושלכת עזים ובולטים.

לעלים אונות שהן קטנות בבסיס ובקצה העלה וארוכות במרכז העלה.

הפריחה של האלון בישראל היא בחודש מרץ. הפרחים הזכרים עשויים כעגילים רפים ומפזרים את האבקה באמצעות הרוח. הפרחים הנקביים צורתם אגוזית קטנה ההולכת וגדלה בתוך ספלול. הבלוטים בנויים מאגוזית מוארכת ההולכת ומתרחבת מהבסיס כלפי מעלה, בקדקודה העליון של האגוזית יש בליטה קטנה. האגוזית בהבשלתה מקבלת צבע חום אדמדם. הספלול קירח, מעט מחוספס והוא וקצר מאד ביחס לאורך האגוזית ומכסה רק את בסיסה. הפצת האגוזיות נעשית ע"י בעלי חיים - באירופה בעיקר ע"י סנאים וציפורים. שמו ארוך-עוקצים מקורו, ככל הנראה, בעוקצים הארוכים שעליהם נישאים הבלוטים.

מדי פעם נשאלת השאלה: מה ההבדל בין אלון ארוך עוקצים לאלון אנגלי? התשובה: זה בדיוק אותו המין, והבוטנאים לא מבדילים כיום ביניהם אף כתת מינים שונים. אמנם האוכלוסיות של אלון ארוך העוקצים בקווקאז, באנטוליה ובדרום מזרח אירופה הוגדרו בעבר בשמות נרדפים אחרים כמו:Q. brutia T., Q. pedunculiflora K., Q. haas K.  אך כיום הם נחשבים כשייכים לאותו מין. ניתן לומר שאלון ארוך-עוקצים בישראל הוא האלון האנגלי שמקורות הזרעים שלו הובאו לישראל מאנטוליה ואולי גם מהבלקן. באופן מפתיע לעץ של אזורים ממוזגים הוא עמיד באופן יחסי ליובש ולמליחות קרקע ועל כן הוא מצליח מאד בישראל כעץ נוי נטוע. הוא ניטע בישראל בחורשות, בשדרות ובחצרות בתים באדמה עמוקה, באזורים ים תיכוניים וללא השקיה קבועה נוספת. קק"ל אימצה אותו כעץ נוי בפארקים שהיא נוטעת ולעיתים אף משתמשים בו כעץ יער בבתי גידול טובים באזורים הים תיכוניים.

אלון ארוך-עוקצים משתייך למשפחת האלוניים - Fagaceae. משפחה זו שמה בא לה מהסוג אשור – Fagus, סוג עץ שאינו גדל כלל בישראל; אך נוכל למצוא חלקים שלו בתוך רהיטים העשויים מעץ בּוּק – שהוא שמו המסחרי של העץ המופק מאשור היערות.

כתב צבי אבני


תמונות נוספות:

הצמח במקורות

חשיבותו הכלכלית הרבה של עץ וכן התפצלות גזעיו כתוצאה לפגיעת ברקים הביאו להפיכתו לעץ קדוש במסורות שונות עוד ע"י היוונים והקלטים הקדומים.  אלון ארוך-עוקצים מופיע על מטבעות שונים באירופה.

 

israelbiz- בניית אתרים