איקליפטוס פיברוזה

הדפסה
  Eucalyptus fibrosa שם מדעי
  Red Ironbark Common name
הדסיים
Myrtaceae
משפחה
חסר עלי כותרת מס' עלי כותרת
פשוט צורת העלה
תמים שפת העלה
נטע אדם בית גידול
עגול צורת הגבעול
עץ צורת חיים
אוסטרליה, מזרח מוצא
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
עונת הפריחה
צמח מיובא צופני

איקליפטוס פיברוזה
צילום: © שרה גולד   אילנות , 5-2014
© כל הזכויות שמורות לצלמים ולאתר צמח השדה.

מידע נוסף

איקליפטוס פיברוזה הוא עץ בינוני עד גדול המגיע לגובה 35 מ' ולצמרת בקוטר 10 מ'. העצה של איקליפטוס פיברוזה אדומה, כבדה, צפופה וקשה ומשמשת לייצור עמודים, קונסטרוקציות כבדות, ציפוי ורצפות.
הסות (קליפה) של העץ לא מתקלפת, עשויה סיבים קשים וגסים, מחורצת בתלמים עמוקים וצבעה חום-אפור כהה עד שחור. השם המדעי של המין fibrosa מציין את הסיביות והצבע של הסות ביחד עם ההפרשה של הגומי על פניה.
השם האנגלי של העץ Ironbark מבטא את הצורה והמבנה של הסות. שם כללי זה ניתן למספר מינים משלוש קבוצות שונות של הסוג איקליפטוס המכוסים בסות כהה, עבה ומחורצת בתלמים. הסות המתה בעצים אלה לא מתקלפת אלא נערמת ומצטברת, נהפכת לכהה ומתכסה בנוזל (שרף) אדום המופרש מהגזע והמכונה Kino. ע"י כך הופכת הסות של הגזע והבדים עמידה לחום ואף לשריפה ונותנת אפשרות לחידוש העץ מניצנים המצויים תחתה במקרה של שריפה המכלה את העלים והענפים הדקים. האבוריג'נים באוסטרליה השתמשו ב-Kino לשימור דגים והמתיישבים הראשונים עשו ממנו דיו. מקבוצה זו של איקליפטוסים, אצלה מוצאים סות הקרויה Ironbark, אנו מכירים בישראל בנוסף לאיקליפטוס פיברוזה גם את האיקליפטוסים: קרברה, מלנופלויה, סידראוקסילון ושטייגריאנה.
העלים היובנילים מסורגים, צורתם אליפטית עד ביצה וצבעם ירוק בהיר. העלים הבוגרים אף הם מסורגים, צורתם כרומח וצבעם אפור-ירוק כהה מעט מבריק משני צדיהם והם רחבים יחסית לשאר מיני Ironbark. על שום רוחבם היחסי של העלים מכונה העץ באנגלית גם  Broad-leaved Red Ironbark. העלים נישאים על פטוטרות שאורכן 2.7-1.5 ס"מ, אורכם 18-12 ס"מ ורוחבם 5-2.5 ס"מ.
התפרחות צורתן סוכך הכולל 11-7 פרחים היוצאים ישירות מקצה עוקץ בעל חתך עגול או זוויתי באורך 2.0-0.6 ס"מ . ניצני הפרחים, שצורתם באיקליפטוס פיברוזה ככישור שקצהו מעוקל כקרן פרה, אורכם 1.7-1.0 ס"מ ורוחבם 0.5-0.4 ס"מ. הניצנים נחלקים למצעית הפרח ולמכסה האבקנים המכונה אוֹפּ֪רקוּלוּם. האופרקולום הוא החלק האופייני לסוג איקליפטוס ואף נותן לסוג את שמו הלטיני כמו גם העברי שלקוח מביטוי ביוונית "eu- kaluptos" שמשמעותו "מכוסה היטב". בעת שהאבקנים מתיישרים הם מנתקים את האופרקולום מן המצעית של ניצן הפרח והוא נושר. האופרקולום צורתו חרוט מעט מעוקל, רוחבו שווה לזה של המצעית ואורכו גדול משלה.
הפרחים מרובי אבקנים רבים שבמרכזם עמוד העלי והם חסרים את העטיף: גביע וכותרת. צבעם של האבקנים קרם-לבן. הפריחה בעלת חשיבות בינונית לייצור דבש דבורים. הפריחה בישראל באביב בחודשים אפריל-מאי.
הפרי צורתו כחרוט או כאגס חתוך באמצע. אורכו 1.2-0.6 ס"מ ורוחבו 1.0-0.5 ס"מ. הדיסק שבו פתחי הזרעים מעט שקוע בפרי ובולטים ממנו החוצה מפני הפרי 5-4 המכסים של מחיצות הזרעים.
העץ גדל בטבע במזרח יבשת אוסטרליה בעיקר במדרונות של הרי השולחן שממערב לחוף במדינות קווינסלנד וניו סאות וולס. בית הגידול זה הוא על קרקע רדודה ודלה שמצמיחה יער יבש בו עצים סקלרופילים. זהו בית גידול בעל ערך רב לעופות, חרקים ויונקים לרבות קואלות.
איקליפטוס פיברוזה הוא אחד מכ-700 המינים בסוג איקליפטוס שמקור כולם באוסטרליה וסביבתה הקרובה. איקליפטוסים הם העצים הניטעים ביותר בעולם לתפוקת עץ ושטח הנטיעות שלהם הגיע בשנת 2010 ל-202,620 קמ"ר. הסוג איקליפטוס משתייך למשפחת ההדסיים הכוללת 150-130 סוגים ובהם 5650 מינים של צמחים מעוצים ירוקי עד. הסוגים המוכרים ממשפחת ההדסיים הם ההדס המצוי שהוא המין היחיד במשפחה שגדל בטבע בישראל, עצי הפרי: הגויאבה ופיג'ויה ועצי/שיחי הנוי: קליסטמון ומללויקה שאף הם מוצאם באוסטרליה.
לא ידוע על נטיעות נוספות של איקליפטוס פיברוזה בישראל מעבר לעצים שניטעו באילנות.
כתב צבי אבניתמונות נוספות: