שנית גדולה

הדפסה
  Lythrum salicaria שם מדעי
  Purple Loosestrife Common name
חנאא'יה, וארדה אל-חינֶה שם ערבי
  حنائيه أللّغة آلعربيّة
כופריים
Lythraceae
משפחה
5 מס' עלי כותרת
פשוט צורת העלה
תמים שפת העלה
נחלים וביצות בית גידול
מרובע צורת הגבעול
עשבוני רב-שנתי צורת חיים
גליל, עמק ירדן עליון, עמקים, שרון, שפלה, תפוצה בארץ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
עונת הפריחה
משמש לרפואה צופני

שנית  גדולה
צילום: © שרה גולד  
© כל הזכויות שמורות לצלמים ולאתר צמח השדה.

מידע נוסף

שיח גבוה (1–3 מ') של גדות נחלים ושולי מעיינות. שעיר, מעוצה בבסיסו. הגבעול עם 4 מקצועות (חתכו מרובע). מקובל לחלק את צומח גדות המים לחגורות, בהתאם למרחקו מן המים. השנית היא מן המרכיבים הבולטים והשכיחים של צמחי החגורה הראשונה, הקרובה ביותר למים. בבית-גידול זה צומחת השנית ליד הערברבה, אך הפרח שונה לגמרי. באין פרחים נבדיל לפי עורקי העלה: בשנית אין העורקים מגיעים עד לשפת העלה ממש, אלא רשת העורקים נסגרת על-ידי עורק היקפי, מקביל לשפת העלה. עלי השנית הגדולה נגדיים, רכים, שעירים, יושבים, גלוניים מעט, בסיסם לופת את הגבעול. גם הענפים נגדיים. התפרחות צפופות וגדולות, מוארכות, והן נישאות בראשי גבעולים. גבעולי-הפריחה זקופים, מקבילים, נגדיים, מזכירים חנוכיה. הפרחים בכל אחת מהתפרחות נפתחים בהדרגה מלמטה כלפי מעלה.
פורח בקיץ, מיוני עד נובמבר. הפרח ורוד עד סגול, ספק אם התיאור "צבע שָׁני" הולם אותו. 5 עלי הגביע מאוחים, שעירים, מחזיקים את צינור הכותרת. 5 עלי הכותרת (לפעמים 6) מפורדים. במרכז כל עלה-כותרת עובר פס-אורך כהה וצר, המתרחב כלפי בסיסו ונמוג כלפי ראשו. בפרח 12 אבקנים, זיריהם ארגמניים. הפרח מפריש צוף המצטבר בתחתית צינור הכותרת, והוא מואבק על-ידי דבורים. ניסויים בהאבקת שנית גדולה נערכו במאה ה-19 בידי חוקר הטבע צ'רלז דארוין. והוא שביסס את ההבנה בתופעת ההטרוסטיליה.
הטרוסטיליה מהי: באוכלוסיית השנית מפוזרים באקראי שיחים משלושה טיפוסים: כאלה שפרחיהם עם עמוד-עלי גבוה, כאלה עם עמוד עלי בינוני, וכאלה עם עמוד-עלי נמוך. האבקנים ערוכים בשתי קומות: בפרח שעמוד-העלי שלו גבוה יש אבקנים בינוניים ונמוכים; בפרח שעמוד-העלי שלו בינוני מופיעים אבקנים גבוהים ונמוכים; ועם עמוד-עלי נמוך באים אבקנים גבוהים ובינוניים. דארוין מצא כי האבקה פוריה מתרחשת רק בין אבקנים ועמוד-עלי באותו הגובה, וכאלה לא יימצאו בשיח אחד, כי כל פרחיו של שיח מסויים הם מאותו טיפוס. כך נמנעת האבקה עצמית.
הפרי מוארך, יבש, רב-זרעים, נפתח בשתי קשוות. הזרעים מכוסים שערות המפרישות ריר דביק, וכך הם יכולים לפוץ למרחקים כשהם דבוקים לרגלי ציפורים. ענפים ועלים צעירים נאכלים כירק חי. התפרחות משמשות ברפואה עממית. יש המטפחים שנית גדולה כצמח-נוי בגינה. נפוץ בארץ בעיקר בחבל הימתיכוני, אך חודר גם הלאה דרומה, בעיקר לאורך הבקע, בבתי-גידול מתאימים. תפוצתו העולמית רחבה, כמו הרבה צמחי-מים, והפצת זרעיו יעילה.
בסוג שנית 35 מינים, בארץ 6.

כתב מייק לבנה


תמונות נוספות: