אשחר רחב-עלים אילנות , 2-2019 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Rhamnus alaternus