אשחר רחב-עלים תמונה קודמת  © Photo: Amram Eshel  
 
Rhamnus alaternus