אשחר רחב-עלים , יוני תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Rhamnus alaternus