אשחר רחב-עלים תמונה הבאה  תמונה קודמת   
 
Rhamnus alaternus