בוצין מפורץ תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Benzi Dekel  
 
Verbascum sinuatum