בוצין מפורץ תמונה הבאה  תמונה קודמת   
 
Verbascum sinuatum