בוצין מפורץ תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Noam avitsel  
 
Verbascum sinuatum